ARCHIWUM 2018/2019


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
DNIA 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU
KLASY IV – VIII GODZINA 9.00
KLASY II – III GODZINA 10.00
KLASY I GODZINA 10.30


UWAGA
Osoby zainteresowane uzyskaniem Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2019/2020
proszone są o zgłoszanie się po wnioski do sekretariatu szkoły.
Przypomina się, że termin składania wniosków do sekretariatu upływa z dniem 11.09.2019.


WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY


 (do pobrania.pdf)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW


KLASY I - III

 (do pobrania.pdf)

KLASY IV - VIII

 (do pobrania.pdf)BEZPIECZNE WAKACJE
 (do pobrania.pdf)Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 18
w roku szkolnym 2018/2019
 (do pobrania.pdf)Dzień Irlandzki


14 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Irlandzki. Z tej okazji zostały wręczone dyplomy i nagrody za tegoroczne konkursy:

Konkurs z języka angielskiego dla klas 4:

Jakub Małysiak, kl. 4c
Jakub Ziółkowski, kl. 4c
Jakub Mazurek, kl. 4b

Konkurs z języka angielskiego dla klas 5:

Sara Zychowicz, kl. 5c
Aleksandra Filipowska, kl. 5b
Paweł Monin, kl. 5c

Konkurs z języka angielskiego dla klas 6:

Natalia Nowrot, kl. 6a
Michał Pańta, kl. 6b
Oliwia Klusek, kl. 6a

Konkurs z języka angielskiego dla klas 7 i 8:

Elwira Madej, kl. 7a
Przemysław Pańta, kl. 8a
Weronika Cichoń, kl. 7a i Marcelina Sieńko, kl. 7a

Konkurs wiedzy o Irlandii dla klas 4-8 i gimnazjum:

Jakub Ziółkowski, kl. 4c

Konkurs plastyczny o Irlandii dla klas 1-8 i gimnazjum:

Elwira Madej, kl. 7a
Jakub Szmid, kl. 5a
Wiktoria Mura, kl. 5c

Mistrz Instalingu:

Michał Błaszczyk, kl. 3a
Rozalia Siwek, kl. 6b
Dominika Śladowska, kl. 6b
Patrycja Pawelec, kl. 7a
Oliwier Mazurkiewicz, kl. 4b
Wiktor Mazurkiewicz, kl. 4b
I. Schuchmielska, M. Toborek, G. JastrzębskaMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Konferencja podsumowującą działania w zakresie projektu Erasmus+ KA1 (POWER)


7 czerwca odbyła się w naszej szkole konferencja dla nauczycieli jastrzębskich szkół podstawowych, na której podsumowano działania pracoeników SP 18 biorących udział w projekcie Erasmus+KA1 (POWER) "Przez współpracę do sukcesu" w latach 2017-2019 . Pani wicedyrektor Cecylia Kieć przywitała gości.
Koordynator projektu pani Ewelina Skorzybut zaprezentowała dotychczasowe efekty działań: nowe metody i formy nauczania wprowadzane na zajęciach, innowacje pedagogiczne oraz poinformowała uczestników o sprzęcie multimedialnym i pomocach naukowych zakupionych z pieniędzy pozyskanych dzięki projektowi.
Panie: Krzysztofa Krawiec i Mirosława Białecka zaprezentowały efekty wyjazdu na kurs językowy "Fluency and Language Development for Education Staff " w lipcu 2018 r. Pani Magdalena Toborek pokazała prezentację z udziału w kursie metodycznym "Innowacyjne metody nauczania, który odbył się w listopadzie 2018r. w Grecji oraz w kursie edukacyjnym "Potrzeby specjalne i trudności w nauce", który odbyła sie w kwietniu we Włoszech.
Wśród uczestników konferencji wywiązała się dyskusja na temat trudności, na jakie napotykają uczestnicy projektów, a także korzyści, jakie płyną z ich realizacji. Następnie pani Skorzybut omówiła działania zaplanowane w ramach projektu do końca września 2019r.
Potem głos zabrała pani Danuta Radomska, która jest prekursorką realizacji projektów unijnych w Jastrzębiu-Zdroju. Podzieliła się ona swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie, podała wiele praktycznych wskazówek, np. na co zwracać uwagę przy pisaniu projektu, a także przy wyborze partnerów międzynarodowych, opowiedziała też wiele ciekawych anegdot związanych z wyjazdami nauczycieli i uczniów do różnych krajów. Na koniec pani wicedyrektor wręczyła uczestnikom zaświadczenia.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

FESTYN RODZINNY


Dnia 31 maja 2019 zespół wokalny "Szeroczanki" wziął udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole "Dzwoneczek" prezentując wiązankę piosenek śląskich. Dziewczynki wykonały piosenki: "Karliku, Karliku", "Dzieweczko ze Śląska" oraz "Poszła Karolinka". Występ miał na celu kultywowanie muzycznych tradycji regionalnych, a także integrację dzieci z okolicznych placówek oświatowych.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 19 czerwca 2019 wg planu

Godz. 8.00 – klasy VIII i gimnazjum
Godz. 9.30 – klasy IV – V
Godz. 10.00 – klasy VI – VII
Godz. 10.30 – klasy II – III
Godz. 11.00 – klasy IKOMUNIKAT

W związku z upałami od dnia 11 VI 2019 do odwołania lekcje zostają skrócone do 30 minut.

Harmonogram zajęć w komunikacie poniżej.
KOMUNIKAT

W związku z upałami w dniu 11 VI 2019 lekcje zostają skrócone do 30 minut

1. 8.00 - 8.30
2. 8.35 – 9.05
3. 9.10 – 9.40
4. 9.45 – 10.15
5. 10.20 – 10.50
6. 11.05 – 11.35
7. 11.40 – 12.10
8. 12.15 – 12.45
9. 12.50 – 13.20
ANKIETA


Ankieta przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII oraz Gimnazjum.

ANKIETAINFORMACJA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 18
im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązani są do złożenia
POŚWIADCZENIA WOLI.
Termin złożenia poświadczenia - od 14.05.2019 do 29.05.2019
w godzinach pracy sekretariatu (druki do pobrania w sekretariacie).


„Nałogi a kondycja fizyczna"


Roztrzygnięty został konkurs na plakat traktujący o tematyce: „Nałogi a kondycja fizyczna". Substancje psychoaktywne niszczą organizm człowieka”. Wszystkim uczniom, którzy gromnie uczestniczyli w konkursie serdecznie dziękuję, a autorom zwyciękich prac gratuluję.

I miejsce – Justyna Grzonka kl. 3a Gimnazjum
II miejsce – Jakub Czylok kl. 8a SP
III miejsce – Weronika Cichoń kl. 7a SP
wyróżnienie – Patrycja Guzy kl. 8a SPKrzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura

Miniatura

31 maja – Światowy Dzień bez Papierosa


Happening społeczności szkolnej w ramach akcji „31 maja - Światowym Dniem bez Papierosa” oraz ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
30 maja 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Happeningu Profilaktycznym. Wyruszając na ulice naszej miejscowości chcieliśmy m.in. poinformować społeczność lokalną o uczestnictwie naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie edukacyjno- profilaktycznym "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i zachęcić ją do podejmowania wspólnych działań profilaktycznych.
Dlatego uczniowie prezentowali transparenty, plakaty, emblematy propagujące zdrowy styl życia i namawiające do rzucenia nałogów przez mieszkańców lokalnej społeczności. Rozdawaliśmy mieszkańcom ulotki dotyczące m.in. szkodliwości palenia papierosów, także biernego ich wdychania oraz namawiające do prowadzenia zdrowego stylu życia.Gabriela Szulik, Jadwiga WoźniakMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Wyjazd do Fly Parku


27 maja klasa 5c i szóste pojechały do parku trampolin. Wszyscy się świetnie bawili, chociaż do domu wrócili zmęczeni po tak dużym a jednocześnie przyjemnym wysiłku fizycznym.


Izabela SchuchmielskaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Tydzień bez Przemocy- Moje Bezpieczne(?) Dziecko


W dniach od 27-31 maja w klasach I- III odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach . Uczniowie kolorowali komiksy sytuacyjne bez zakończenia i brali czynny udział w dyskusji kierowanej przez pedagoga szkolnego. Rozmawiano o prawidłowych zachowaniach w przedstawionych scenkach czyli ,jak należy się zachować, aby uniknąć niebezpieczeństw. Wiele uwagi poświęcono również zachowaniom agresywnym w szkole- uczono jak reagować w sytuacjach konfliktowych, jak rozwiązywać sytuacje sporne, przypominano regulaminy i procedury obowiązujące w szkole. Dzięki komiksowej konwencji dziecko za pomocą obrazu mogło "zobaczyć" sytuację zagrożenia i nauczyć się odpowiednich reakcji.Gabriela SzulikBieg po słońce


W maju wzięliśmy udział w miejskim turnieju dla przedszkolaków i byliśmy współorganizatorem tej sportowej imprezy wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Jastrzębiu-Zdroju. Uczennice z naszej szkoły pełniły rolę sędziów i opiekunek dla przedszkolaków. Były to:Szloser Nikola, Salamon Jessika, Wieczorek Justyna, Wojewódzka Kamila, Cichoń Natalia, Grzonka Justyna, Wowra Zuzanna, Marciniak Natalia, Stankowska Weronika, Guzy Patrycja, Malina Oliwia, Stawowaska Emilia, Chruścińska Nikola.. Całą imprezę prowadziła p. Ewelina Skorzybut, a sędzią punktowym była p. Danuta Madej.Ewelina SkorzybutMiniatura

Miniatura

Spotkanie z rodzicami - sprawozdanie z realizacji projektu unijnego
Erasmus+ KAI (POWER)


W poniedziałek 20 maja odbyły się spotkania z rodzicami, w czasie których przedstawione zostały działania nauczycieli realizujących projekt Erasmus+ KA1 (POWER) "Przez współpracę do sukcesu".
Koordynator projektu pani Ewelina Skorzybut zaprezentowała rodzicom dotychczasowe efekty tych działań: nowe metody i formy nauczania wprowadzane na zajęciach, innowacje pedagogiczne oraz poinformowała rodziców o sprzęcie multimedialnym i pomocach naukowych zakupionych z pieniędzy pozyskanych dzięki projektowi.
Panie Krzysztofa Krawiec i Mirosława Białecka zaprezentowały efekty wyjazdu na kurs językowy "Fluency and Language Development for Education Staff " w lipcu 2018 r.
Panie Magdalena Toborek i Gabriela Jastrzębska pokazały prezentację z udziału w kursie metodycznym "Innowacyjne metody nauczania, który odbył się w listopadzie 2018r. w Grecji oraz w kursie edukacyjnym "Potrzeby specjalne i trudności w nauce", który odbyła sie w kwietniu we Włoszech.
Na koniec pani Skorzybut omówiła działania zaplanowane w ramach projektu do końca września 2019r.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

Festyn Rodzinny


W sobotę 18 maja obchodziliśmy 99. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji odbył się w naszej parafii festyn zorganizowany przez Parafię p.w. Wszystkich Świętych, Sołectwo Szeroka, Radę Osiedla 1000-lecia, OSP Szeroka oraz szkołę Podstawową nr 18 im Henryka Sławika.
W pierwszym dniu festynu odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Szerokiej. Mecze sędziowali uczniowie naszej szkoły Michał Błaszczyk, Maciej Osiecki i Bartek Żbik. Chłopcy wykazali się dużą wiedzą i profesjonalizmem.
W programie festynu były także inne atrakcje sportowe dla dzieci i młodzieży: gry, zabawy i konkursy.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

Wycieczka do Lublina i okolic


Wycieczka do Lublina i okolic odbyła się w dniach 06.05-10.05. W godzinach porannych po sprawnie przeprowadzonej zbiórce wyruszyliśmy w kierunku Sandomierza-małego uroczego miasteczka z niewielkim rynkiem. Wraz z przewodniczką przeszliśmy uliczkami Sandomierza - poznając jego historię i współczesne ważne dla miasta wydarzenia. Zamek, Ratusz, Bazylika, Katedra, Dawny Klasztor o. o. Dominikanów i Brama Opatowska to kilka zabytków, które mieliśmy okazję podziwiać. Niezapomniane wrażenie wywarł na nas spacer trasą turystyczną kilkukondygnacyjnych komór i chodników znajdujących się pod Starym Miastem. Udaliśmy się na nocleg do Świdnika, który stanowi dobrą bazę wypadową do zwidzania lubelszczyzny. W kolejnych dniach zwiedzaliśmy Lublin, Kazimierz Dolny, Zamość, Zwierzyniec i Czarnolas. Każda z odwiedzonych miejscowości utrzymana w zupełnie innym klimacie bogata była w dzieła architektury i sztuki wyjątkowej urody. Całość osadzona mocno w historycznym tle opowieści, towarzyszących nam w każdym miejscu przewodników pozostawiła niezapomniane wrażenie. Wszystkim możemy polecić te turystyczne okolice naszego kraju.Krzysztofa Krawiec, Mariusz PiórkowskiMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„From caterpillar to butterfy”


Dnia 9 maja 2019 w klasie Ia odbyły się zajęcia języka angielskiego z udziałem praktykantki Ani. Zajęcia były posumowaniem projektu - cyklu zajęć : . Dzieci wykonały kolorowe prace „butterflies”.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„European Union – Pros and Cons”


Dnia 8 maja w IVa odbyły się zajęcia o tematyce „European Union – Pros and Cons”. Dzieci trafnie wskazały plusy i minusy przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej. Lekcja była skorelowana z językiem angielskim (CLIL), uczniowie chętnie przyswoili sobie anglojęzyczne nazwy oraz flagi krajów należących do UE.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura

„Czy na wynik sportowca wpływa jedynie jego siła i moc?”


Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum przygotowali się i przeprowadzili w trakcie zajęć debaty uczniowskie na temat: „Czy na wynik sportowca wpływa jedynie jego siła i moc?”. Uczniowie podzieleni na dwa obozy przygotowywali w dyskusji w grupach rzeczowe argumenty, które na kolejnym spotkaniu prezentowali kolegom podczas debaty. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie od 5 do 8 argumentów potwierdzających lub zaprzeczających tezie. Uczniowie podczas debaty uczyli się jak formułować poprawnie opinie, jak odróżnić fakty od stereotypów, w kulturalny sposób zabierać głos, słuchać siebie nawzajem. Musieli również wykazać się koncentracją. Poszerzali swoją wiedzę odnosząć się w swoich wypowiedziach do fizycznych aspektów treningów, metabolizmu osób uprawiających czynnie sport, czy budowy stosowanego przez sportowców sprzętu.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

Eksperymenty....


Kolejne doświadczenie przeprowadzone w świetlicy szkolnej, dotyczyło świeczki. Sprawdzaliśmy co się dzieje z ogniem, gdy zabraknie mu powietrza i co się stanie z płynem po którym ta świeczka pływała. Dzieci wyciągały bardzo ciekawe wnioski!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w naszej szkole obchodziliśmy 2 i 3 kwietnia. Na korytarzach pojawiły się gazetki tematycznie związane z tym zaburzeniem. Zorganizowaliśmy akcję: „Na niebiesko dla autyzmu”. W ten oto sposób solidaryzowaliśmy się z osobami dotkniętymi autyzmem. Zainteresowanie akcją było naprawdę duże. Korytarze i klasy wypełniał kolor niebieski, bo niebieski to symbol autyzmu.Gabriela SzulikMiniatura

Miniatura Miniatura

Drodzy Rodzice i Uczniowie.


Od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku zajęcia w szkole odbywają się
wg ustalonego planu lekcji.
W przyszłym tygodniu dniami nauki szkolnej jest poniedziałek i wtorek.
Od środy do piątku zajęcia dydaktyczne nie odbywają się ze względu na dni świąteczne.

Szanowni Rodzice


W związku z trwającym strajkiem od środy 24.04.2019r.
nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.Informujemy, że egzamin ósmoklasisty się odbędzie.


Uczniowie zgłaszają się do szkoły na godz.8.30


Informujemy, że egzamin gimnazjalny odbędzie się.


Uczniowie zgłaszają się do szkoły na godz.8.30


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie mają możliwości zaopiekowania się własnymi dziećmi, miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowało specjalną ofertę dodatkowych zajęć organizowanych przez MOK, MOSiR i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Więcej czytaj w poniższym linku.
Co robić, gdy nauczyciele zastrajkują?


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Informujemy wszystkich rodziców, że od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się strajk nauczycieli.
Prosimy Państwa o zapewnienie opieki dla swoich dzieci, ponieważ szkoła
ze względu na liczbę strajkujących nauczycieli takiej opieki zapewnić nie może.REKRUTACJA


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju
ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020:
- dzieci 7 – letnich, urodzonych w 2012 r.,
- dzieci 6 – letnich, urodzonych w 2013 r. – na wniosek rodziców.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”
Dzieci zapisywać można w sekretariacie szkoły codziennie:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30.
w piątek w godzinach 7.30 – 11.30.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dokonują zapisu w formie „Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej”. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 01. 04. 2019 roku do 06. 05. 2019 roku.
Potrzebne druki można pobrać u wychowawców w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.sp18.jastrzebie.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: Jastrzębie-Zdrój, Osiedle 1000-lecia 9 tel.: 324715839


WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

WZÓR WNIOSKU DLA 6 - LATKÓW
 (do pobrania.pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.pdf)

OŚWIADCZENIE
 (do pobrania.pdf)

KRYTERIA NABORU
 (do pobrania.pdf)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 (do pobrania.pdf)
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.
Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.


 (do pobrania.pdf)


Listy Minister Edukacji Narodowej
do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej
oraz III klasy gimnazjum


 (do pobrania.pdf)
 (do pobrania.pdf)


RODO


 (do pobrania.pdf)


List Minister Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego


 (do pobrania.pdf)

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa- Dzień Kolorowej Skarpetki


W naszej szkole po raz pierwszy organizowaliśmy obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Było kolorowo i wesoło. Uczniowie na znak solidarności z osobami z zespołem Downa założyli kolorowe skarpetki nie do pary, wysłuchali pogadanek na temat trisomii chromosomu 21 oraz wykonywali własnoręcznie piękne ,pomysłowe skarpetki, które stały się dekoracją w klasach i na korytarzu. Celem obchodów było budowanie świadomości na temat Zespołu Downa a także tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych.Gabriela SzulikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„Theatre in education”


Na świetlicy szkolnej dzieci wykonały rekwizyty i postacie z papieru do krótkiej formy przedstawienia w języku angielskim„ Three little pigs”, stosując metodę „Theatre in education”. W II i w III miało miejsce upowszechnianie poznanej metody „Theatre in education” poprzez przygotowanie inscenizacji do bajki „Three little pigs” w następujących placówkach: Przedszkole z oddziałami integracyjnymi oraz żłobek „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju, Publiczne Przedszkole nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Mars’school w Pawłowicach.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Eksperymenty....


Ostatnio sprawdzaliśmy czy można zrobić bańki na stole i jak duże one będą. Zabawa była przednia! Wszystkim podobały się zajęcia. Do tego stopnia, że jeszcze w środę i czwartek robiliśmy bańki na stole. Nie tylko nam one się podobały. Starsi uczniowie, gdy podejrzeli na przerwie co robimy, również przychodzili i bawili się z nami robiąc bańki. Niektórym udało się zrobić bańki w bańce! To dopiero sztuka!!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Dzień Otwarty


We wtorek, 2 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Dzieciom towarzyszyli ich rodzice. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor. Później wszyscy oglądali występ uczniów klasy II b, którzy zagrali na dzwonkach kilka wesołych utworów. Następnie goście obejrzeli prezentację multimedialną o naszej szkole. Na zakończenie dzieci uczestniczyły w zajęciach otwartych z języka angielskiego połączonych z zajęciami plastycznymi. Na pamiątkę tej wizyty każde dziecko otrzymało koniczynkę na szczęście.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

OGŁOSZENIE


Konkurs Wiedzy o Irlandii dla klas 4-8 odbędzie się w środę 3 kwietnia o godz. 9:50 (3 lekcja) w Sali nr 2. Po materiały przygotowujące do konkursu uczniowie mogą się zgłosić u nauczycieli j. angielskiego.
Prace plastyczne na konkurs o Irlandii można przynosić do 3 kwietnia.


Serdecznie zapraszamy!!!
Zawody miejskie w piłce siatkowej


Chłopcy naszej szkoły pod opieką p. Grzegorza Pustułki wzięli udział w zawodach miejskich w piłce siatkowej, na których zajęli IV miejsce. W drużynie reprezentującej naszą szkołę byli uczniowie trenujący pod okiem p. Eweliny Skorzybut i są to:Jakub Piotrowski, Oskar Witański I Bartłomiej Abrachamczyk.Ewelina SkorzybutMiniatura

Szkolny Konkurs Pięknego Pisania


W środę 27 marca uczniowie klas drugich wzięli udział w Szkolnym Konkursie Pięknego Pisania. Każdy z uczestników musiał popisać się umiejętnością kształtnego pisania, kreślenia szlaczków oraz pochwalić się swoim zeszytem do języka polskiego. Komisję najbardziej ujęła sprawność manualna Kornelii Wieczorek z klasy II b, która została Mistrzem Pięknego Pisania i będzie reprezentowała naszą szkołę na Miejskim Konkursie Pięknego Pisania w SP 21. Gratulujemy!Ilona Chamczyk, Edyta ZiomekMiniatura Miniatura

Miniatura

Konkurs Ortograficzny


26 marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny klas młodszych. Uczniowie z klas drugich oraz z klasy trzeciej, wyłonieni w eliminacjach klasowych, pisali dyktando o powitaniu wiosny. W tekście było mnóstwo „trudnych” wyrazów, mimo to dzieci dobrze sobie z nim poradziły.

Laureatami konkursu zostały uczennice:

I miejsce - Ania Stuchlik - kl. III
II miejsce - Karolina Grinig - kl. III
III miejsce - Jessica Zoń - kl. II b

Wszystkim gratulujemy, a Ani i Karolinie życzymy powodzenia na konkursie miejskim.
Edyta ZiomekMiniatura Miniatura Miniatura

Warsztaty w bibliotece


Klasa II a uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w ramach projektu edukacyjnego „Rodzina Sztućców”, które odbywały się w Filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu – Zdroju. Podczas spotkań uczniowie poznali historię sztućców oraz zasady zachowania przy stole. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały zabawnych historii z książki „Rodzina Sztućców". Wykonały inspirowane opowieściami prace plastyczne. Z przejęciem wykazywały się dobrymi manierami przy degustacji pysznej czekolady. Dużo emocji przyniosły także zabawy tematyczne. Na zakończenie odbyła się rozmowa na temat roli stołu i spożywania wspólnych posiłków w rodzinie.Edyta ZiomekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNEMiniatura

#MyFreedomDay


Wzięliśmy udział w akcji MyFreedomDay. To ogólnoświatowa kampania CNN promowana przez Kulczyk Foundation. Jej celem jest zwiększenie świadomości uczniów na temat współczesnego niewolnictwa. W tym roku w czasie zajęć uczniowie odpowiadali na pytanie „Czym jest dla Ciebie wolność?”, obejrzeli też film pokazujący niewolniczą pracę ich rówieśników.Sylwia PiszczekMiniatura

Dzień Kobiet


Z okazji Dnia kobiet uczniowie naszej szkoły wybrali „Najsympatyczniejszą dziewczynę”. W tym roku ten tytuł przypadł Marcelinie, która otrzymała najwięcej głosów. Życzenia i pamiątkowy dyplom były miłym zaskoczeniem. Serdecznie gratulujemyOpiekunowie SUMiniatura

Wszystkie Kolory świata


Kolejny projekt UNICEF za nami. Braliśmy udział w V edycji bardzo lubianej przez uczniów akcji Wszystkie Kolory świata. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogli uświadomić sobie jak przyjemne może być pomaganie i jak niewiele potrzeba, żeby uratować życie drugiego człowieka. Dowiedzieli się także jak ważne są szczepienia, szczególnie te przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, do których oni mają dostęp, a ich rówieśnicy w Afryce nie. Uczniowie szyli charytatywne laleczki, które reprezentowały wybrany przez nich kraj. Każda lalka posiadała swój akt urodzenia.Sylwia PiszczekMiniatura

Konkurs recytatorski


Jak co roku, w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski. W konkursowe szranki stanęli uczniowie, którzy zmierzyli się z niełatwą sztuką interpretowania poezji.
O tym, że nawet świetnie napisany wiersz zyskuje na barwnej interpretacji, przekonało się ponad dwadzieścioro uczniów z klas IV-VII, którzy zgłosili swój udział w konkursie recytatorskim. Nie mieli narzuconej tematyki, a więc wybór autora i utworu zależał od ich inwencji. Każdy z uczestników przedstawił też swój pomysł na przedstawienie wiersza. Można było usłyszeć twórczość skierowaną dla młodego odbiorcy, ale nie zabrakło również dzieł Adam Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Adama Asnyka, Wisławy Szymborskiej, czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Jury miało dylemat, komu przyznać trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Ostatecznie, po burzliwych obradach ogłoszono klasyfikację konkursową. Przedstawia się ona następująco:

I miejsce - Weronika Cichoń, kl. 7 „a”,
II miejsce - Karol Figas, kl. 6 „b”,
III miejsce - Rozalia Siwek kl. 6 „b”,
Wyróżnienia: Natalia Nowrot, kl. 6 „a”, Marcelina Sieńko, kl. 7 „a”.

- Gratuluję zwycięzcom, ale gratuluję również każdemu uczestnikowi naszego konkursu. Każdy z was zaprezentował się najlepiej, jak potrafił. Walczył z tremą, doskonalił autoprezentację, a co najważniejsze, dokonał niełatwej sztuki interpretacji wybranego utworu. Wasze zaangażowanie i trud na pewno będą procentowały w przyszłości - mówiła przewodnicząca jury Anna Nowosielska, pomysłodawczyni konkursu.Katarzyna Barczyńska- ŁukasikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Eksperymenty....


Przypominamy o wtorkowych eksperymentach w naszej świetlicy!
Zawsze jest coś ciekawego i interesującego. Staramy się, by były to takie doświadczenia, które każdy z Was może zrobić sam w domui pokazać rodzicom. Poniżej kilka zdjęć z naszych zajęć.
Zapraszamy!!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Czytamy Tolkiena


25 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena. John Ronald Reuel Tolkien, światowej sławy angielski pisarz, zasłynął jako twórca niepowtarzalnego gatunku literackiego i niezwykłej krainy fikcji, która od lat zachwyca kolejne pokolenia czytelników na całym świecie. W związku z tym zachęcamy do wypożyczania z biblioteki szkolnej książek tego pisarza. Zapraszamy!!!Agnieszka Olejnik i Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura

Miniatura

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM


TEMAT PRACY: IRLANDIA (praca może przedstawiać wszystko to co kojarzy Ci się z Irlandią: osoby, miejsca, symbole itp.)
FORMAT PRACY: A4 LUB A3
SPOSÓB WYKONANIA PRACY DOWOLNY
OSTATECZNY TERMIN ODDANIA PRACY: 27 MARZEC 2019r.
PRACĘ NALEŻY ODDAĆ NAUCZYCIELOWI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
nauczyciele języka angielskiegoKONKURS WIEDZY O IRLANDII DLA KLAS 4–8 i 3G


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY O IRLANDII.
CHĘTNYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO
NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO 15 MARCA 2019r.
nauczyciele języka angielskiegoMiejskie zawody w tenisa stołowego


Dnia 6 marca chłopcy w składzie: Michał Gaszka, Jakub Piotrowski i Szulik Jan pod opieką p. Eweliny Skorzybut wzięli udział w zawodach tenisa stołowego. Po bardzo zaciętej walce zajęli IV miejsce.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Konkurs fotograficzny "Zima w Jastrzębiu Zdroju"


Pobiżej zdjęcie gazetki z fotografiami z konkursu "Zima w Jastrzębiu Zdroju".Roma PiekarMiniatura

Witamy w bibliotece szkolnej!!!


Do naszej biblioteki szkolnej dołączyli nowi czytelnicy. W piątek 1 marca klasy pierwsze miały uroczyste pasowanie na czytelnika. Z tej okazji uczniowie klasy 7 a wraz z panią Drozd-Piekarczyk, przygotowali krótkie przedstawienie. Dzieci złożyły przysięgę, że będą odwiedzać bibliotekę i szanować książki. Pani Agnieszka dla każdego nowego czytelnika przygotowała zakładkę i małego, filcowego dinozaura. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom. Bardzo się cieszymy, że nasze grono powiększyło się o takie fajne dzieci!!!Agnieszka Olejnik, Barbara Drozd-PiekarczykMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

Poleć książkę znajomemu


Uczniowie klasy V b wraz z panią Drozd-Piekarczyk proponują książkę, którą warto przeczytać. Jest to powieść fantastyczna Brandona Mulla "Baśniobór". Seria książek pod tytułem "Baśniobór" opowiada o przygodach rodzeństwa: Kendry i Setha, którzy podczas pamiętnych wakacji u dziadków dowiadują się o pewnej tajemnicy. Nie zdradzimy o co chodzi, aby się tego dowiedzieć musicie przeczytać książkę. Całą serię można wypożyczyć w bibliotece szkolnej. Zostały one zakupione w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". ZapraszamyAgnieszka Olejnik, Barbara Drozd-PiekarczykMiniatura Miniatura

Miniatura

Dzień Dinozaura


26 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Dinozaura. Z tej okazji zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie czekają na Was bardzo ciekawe i kolorowe książki o tych groźnych, ale jakże interesujących stworzeniach.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

Ferie, ferie i po feriach!


Dwa tygodnie beztroskiego lenistwa...super. Ale czas wrócić do szkoły. Oczywiście zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie można wypożyczyć książki na poprawę humoru. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowościami, które zostały zakupione w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".Agnieszka Olejnik i Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

„Składniki żywności - dobrze zbilansowana dieta”


Uczniowie klas trzecich gimnazjum zgłębiali temat „Składniki żywności - dobrze zbilansowana dieta”. Podczas warsztatów wykonywali doświadczenia, których celem było wykrywanie różnych substancji w naszym pożywieniu. Przygotowane doświadczenia prezentowali przed kolegami. Ich zadaniem było również stworzenie zbilansowanego jednodniowego jadłospisu dla osoby młodej w wieku 13-16 lat. Warsztaty przebiegały w dobrej atmosferze sprzyjającej dyskusji.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura

„Let's memorize the symbols of the elements”


Uczniowie klasy 3a gimnazjum włączyli się w działania w projekcie „Let's memorize the symbols of the elements” i stworzyli w programie „canva” logo i plakaty naszego projektu e-Twinning. Wszystkie prace stanęły do konkursu realizowanego między partnerami.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

Miniatura

„Cześć, Europo!”


Bierzemy udział w Ogólnopolskim Konkursie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Młodzi dla Europy we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Konkurs jest objęty Patronatem honorowym przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Jerzego Buzka, Krzysztofa Hetmana, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz i Krystynę Łybacką oraz Europe Direct Poznań Punkt Informacji Europejskiej i Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Europie i Unii wśród młodzieży. W naszej szkole drużynę stworzyli trzej uczniowie z klasy 3a gimnazjum. Przygotowali prezentację multimedialną i moc niespodzianek, z którymi odwiedzają swoich młodszych kolegów ze szkoły podstawowej. Dzięki zaangażowaniu chłopców młodzież może poznać kulturę, historię oraz zwyczaje krajów Europy, a także historię integracji UE.Sylwia Piszczek. Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

e-Twinning


Klasa 7a aktywnie działa w projekcie e-Twinning. Prace nad grami przynoszą efekty. Udało nam się już stworzyć kilka interesujących gier, które wspomagają zapamiętywanie symboli pierwiastków chemicznych. Podzieliliśmy się pomysłami z naszymi partnerami w projekcie.

Propozycje gier z Polski:

1) chemiczne domino
2) memory
3) mahjong
4) okresowy pierścień
5) kolorowanki
6) buduj domino
7) gra w klasy
8) wyścig
9) zgaduj zgadulaKrzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Świętuj dni Europy z Schumanem!


Bierzemy udział w projekcie Fundacji im. Roberta Schumana i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, którego celem jest zapoznanie uczniów w atrakcyjny sposób z pracą Parlamentu Europejskiego. W klasach ósmych zostały przeprowadzone lekcje według scenariusza przygotowanego przez eksperta Fundacji Schumana. Miały one charakter warsztatowy, młodzież pracowała w grupach, prezentowała wyniki swojej pracy i dyskutowała. Poruszano bardzo ciekawe tematy, które dotyczą nas wszystkich m.in. Czy zmiana czasu powinna zostać utrzymana?; Czy powinniśmy wprowadzić ograniczenia dotyczące używania produktów z plastiku?; Czy produkty powinny mieć taki sam skład we wszystkich krajach? Zajęcia bardzo się młodzieży podobały, w sposób ciekawy wprowadzały do tematu związanego z pracą Parlamentu Europejskiego.Sylwia PiszczekŚwiętowaliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka


Z okazji Dnia Babci i Dziadka klasa I a zaprosiła do szkoły znamienitych gości - babcie i dziadków. Mali artyści pod okiem swojej wychowawczyni przedstawili programy artystyczne: recytowali i śpiewali piosenki, za co Dziadkowie nagradzali wnuczęta gromkimi brawami i uśmiechami.Anita MiaraMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Wizyta w Bibliotece Miejskiej w Szerokiej


Klasa I a uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych dotyczących powstania książki. Dzieci oglądały prezentację multimedialną, dzięki której dowiedziały się co to jest książka łańcuchowa, poznały takie pojęcia jak "hieroglif" czy "inicjał". Podczas zajęć warsztatowych uczniowie samodzielnie wykonali okładkę na dzienniczek lektur.Anita MiaraMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Pierwsze sukcesy matematyczne


Już po raz trzeci 17 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w kolejnej, V edycji, ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Matematycznego „Maks Matematyczny”. Pięcioro uczniów uzyskało wyróżnienie w tym konkursie:
Zuzanna Byra V a wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku na poziomie klas piątej i darmowy udział w kolejne edycji,
Aleksandra Filipowska V b wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku na poziomie klas piątych,
Mikołaj Lenk V b wyróżnienie za uzyskanie dobrego wyniku na poziomie klas piątych,
Bartosz Ziółkowski III a (gimnazjum) wyróżnienie za uzyskanie dobrego wyniku na poziomie klas trzecich,
Kamil Piotrowicz III b (gimnazjum) wyróżnienie za uzyskanie dobrego wyniku na poziomie klas trzecich.Lucyna PrzybyłaMapa


Uczniowie klas piątych i ósmych zmierzyli się z trudnym zadaniem, wykonania mapy. Poszło im doskonale! Oto efektyRoma PiekarMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

BEZPIECZNE FERIE


 (do pobrania.pdf)
 (do pobrania.pdf)


Safety Internet Day


Wraz z naszymi partnerami z projektu „Let's memorize the symbol of the elements” obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klas klas V i VI omawiali a następnie kolorowali plansze traktujące o bezpiecznym poruszaniu się w Internecie. Uczyliśmy się przez zabawę. Uczniowie klas 3 gimnazjum stworzyli z prac swoich młodszych kolegów gazetkę.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura

„Let's memorize the symbols of the elements”


Przystąpiliśmy do pierwszego projektu e-Twinning. „Let's memorize the symbols of the elements” ma na celu wspomaganie uczniów w nauce symboli chemicznych poprzez zabawę. Naszym zadaniem będzie stworzenie gier, w których wykorzystywane są symbole pierwiastków chemicznych i dzielenie się naszymi pomysłami z partnerami zagranicznymi. Liczymy, iż będzie to nauka podczas świetnej zabawy. Startujemy!


Krzysztofa KrawiecMiniatura

Hokeistki z klubu w Jastrzębiu - Zdroju


Dnia 1 lutego 2019r. do naszej szkoły przyjęły zaproszenie hokeistki z JKH, które reprezentują nasze miasto na Mistrzostwach Polski, a także powoływane są do reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach Świata.
Zagościły u nas: Dominika Szymik (kapitan), Katarzyna Radomska, Zuzanna Rduch, Karolina Rostalska, Iga Cywaniuk, Klaudia Nikiel i Zofia Postel. Dziewczyny podzieliły się wiedzą na temat hokeja, opowiedziały o swoich sukcesach, wyzwaniach oraz opisały strój hokeisty. Nie obeszło się oczywiście bez pokazania umiejętności hokejowych wśród dziewczyn, a także podjęcia próby wspólnej rywalizacji z naszymi uczniami na boisku.
Spotkanie to miało na celu zachęcić naszych uczniów do udziału w życiu sportowym i pokazać, że mimo trudności w nauce można osiągnąć sukces poprzez ciężką pracę.
Całe spotkanie prowadziła p. Ewelina Skorzybut.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Rywalizacja między VII B a III A


P. Ewelina Skorzybut wraz z nauczycielem wychowania fizycznego p. Grzegorzem Pustułką prowadziła przez okres całego półrocza rozgrywki w piłkę siatkową pomiędzy klasą VIIb i sportową IIIa gimnazjum. Rozgrywki te dawały naszej młodzieży możliwość rozwoju pod względem sprawnościowym, ale także rozwijały ich osobowość. Uczniowie z trudnościami w uczeniu się wykazali się świetną sprawnością i zaangażowaniem w meczach i podnosili swoje niejednokrotnie niskie poczucie wartości mogąc wygrywać z uczniami, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i również są bardzo sprawni.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura

„Tydzień na projekt”


W dnia 21-28.01.2019 wzięłam udział w kursie „Tydzień na projekt” organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-Twinning. Rozpoczęłam poszukiwania zagranicznego partnera do projektu i podjęłam starania o skompletowanie dokumentacji i zarejestrowanie pierwszego mojego projektu na e-Twinning. W czasie kursu nauczyciele wymieniali się pomysłami, posiadanym doświadczeniem co skutecznie zachęca do wykorzystania projektów e-Twinning w przyszłości w pracy z uczniami na terenie naszej szkoły.


Krzysztofa KrawiecMiniatura

„NIE dla Smogu. Dbamy o środowisko”


Uczniowie klas siódmych wzięli udział w konkursie przeprowadzonym w ramach kampani „NIE dla Smogu. Dbamy o środowisko”. Podczas kilku spotkań przygotowywali makietę obrazującą zagrożenia z jakimi możemy mieć styczność w związku z powstającym w powietrzu smogiem. Praca została poprzedzona dyskusją na temat ochrony środowiska i zagrożenia jakie towarzyszom zjawisku jakim jest smog.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„Tydzień z projektem Erasmus+ KA1”


W dnia 14-21.01.2019 wzięłam udział w kursie „Tydzień z projektem Erasmus+ KA1” organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-Twinning przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W trakcie tego szkolenia poznałam różne techniki ewaluacji i monitorowania działań projektowych. Poznałam nowe sposoby wykorzystania platformy eTwinning w działaniach projektowych z wykorzystaniem przestrzeni TwinSpace do celów promocji i upowszechniania projektu.


Krzysztofa KrawiecMiniatura

"Mobilność uczniów i nauczycieli w projektach ERASMUS+"


24 stycznia 2019 r. panie Ewelina Skorzybut i Mirosława Białecka wzięły udział w konferencji "Mobilność uczniów i nauczycieli w projektach ERASMUS+" - podsumowanie działań z zakresu projektów ERASMUS+ KA1, KA2" zorganizowanej przez SP nr1 i SP nr5 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju.
Reprezentowały one uczestników projektu "Przez współpracę do sukcesu" realizowanego przez naszą szkołę w latach 2018-2019.
Szkoły prezentowały efekty swoich działań, a gościem specjalnym była pani Joanna Sobotnik z Kuratorium Oświaty w Katowicach, która wygłosiła prelekcję na temat nowego projektu "Ponadnarodowe mobilności uczniów".
W czasie przerwy nauczyciele wymieniali sie doświadczeniami, dzielili swoją wiedzą, prowadzili indywidualne rozmowy i konsultacje. Również panie Skorzybut i Białecka opowiedziały o mobilnościach i działaniach w ramach swojego projektu oraz pomysłach na wdrożenie jego efektów do pracy w szkole.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura


Miniatura

Poleć książkę znajomemu


Tym razem klasa II a proponuje książkę, którą warto przeczytać. "Zaczarowana zagroda" Aliny i Czesława Centkiewiczów, jest wesołą przygodą z Antarktydy. Poznajemy tam sprytną gromadkę pingwinów a szczególnie jednego, którego nazwano Elegancikiem. A dlaczego? Tego możecie dowiedzieć się sami, kiedy przeczytacie książeczkę. Uczniowie klasy II a tak się zakochali w tej opowieści, że sami stworzyli swoją zagrodę z pingwinami i portrety Elegancika. Wszystko można zobaczyć w bibliotece szkolnej. Zapraszamy.Agnieszka Olejnik i Edyta ZiomekMiniatura Miniatura Miniatura

Z wizytą w straży pożarnej


16 stycznia uczniowie klasy III a odwiedzili OSP w Szerokiej. Spotkali się tam ze strażakami, którzy opowiedzieli o swojej trudnej i bardzo niebezpiecznej pracy. Dzieci dowiedziały się, kto może zostać strażakiem i jakie cechy musi posiadać strażak. Uczniowie oglądali sprzęt strażacki, poznali jego funkcje i przeznaczenie. Mogli posiedzieć w wozie strażackim, a także przymierzyć strażackie mundury i hełmy. Dzieci podziękowały strażakom za ich trud i poświęcenie i życzyły bezpiecznej pracy.Lucyna TwardochlebMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Dzień Babci i Dziadka


Już 21 i 22 stycznia nasi bliscy obchodzą swoje święto. Nie zapomnijcie złożyć życzenia swoim Babciom i Dziadkom. Co można podarować naszym bliskim? Fajnym prezentem może być wspólne spędzenie czasu. Proponujemy chwile przy książce. W naszej bibliotece jest dużo książek, które można poczytać razem z babcią i dziadkiem. Zostały one zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do czytania a wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy samych wspaniałych chwil i radości!.Agnieszka OlejnikMiniatura

Powrót eksperymentów i doświadczeń


Zima nam dopisuje, zatem korzystamy z niej. Wczoraj badaliśmy śnieg: lepiliśmy kule, potem małe kuleczki roztapialiśmy w rękach. Następnie długo czekaliśmy, aż cały śnieg z miseczki się rozpuści. Chcieliśmy sprawdzić czy faktecznie jest tak czysty na jaki wygląda? Mimo, iż był on świeżuteńki, zbierany w miejscu gdzie nikt nie chodzi, niestety czysty nie był!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Turniej Piłkarzyków Stołowych


Wczoraj, 8 stycznia, odbyło się losowanie drużyn do poszczególnych grup. Mamy 16 drużyn w kategorii klas V-VIII, czyli 4 grupy (A,B,C,D) po 4 drużyny, oraz 8 drużyn w kategorii klas I-IV. Rozgrywki już od środy, 9 stycznia. Zainteresowanych zapraszamy do szkolnej świetlicy!E.Saniewska, I.Schuchmielska, E.Pokusa-Witoszek i M.MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Kartka świąteczna


Nasza uczennica Zuzia z klasy 2b, w poniedziałek 7 stycznia 2019 odebrała w Jastrzębiu-Zdroju, dyplom i nagrodę za zdobycie III miejsca w Miejskim Konkursie Informatycznym kategorii klas I-III. Serdecznie jej gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!!
Jednocześnie już zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na wielkanocną kartkę świąteczną.Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

Święta, święta i po świętach.......


Jednak my jeszcze wspominamy przedświątecznych gości. We wtorek, 18 grudnia 2018r, odwiedziły naszą swietlicę sześciolatki z PP nr 13. Wspólnie z dziećmi ze świetlicy wykonały kolorowe choinki z papierowych rolek i bardzo starannie zrobiły swoje prace. Najbardziej podobało im się posypywanie złotym pyłkiem. Wszystkie prace były prześliczne!. Oprócz plastycznych zajęć w świetlicy, przedszkolaki zwiedzały naszą szkołę. Zwiedziły min. sekretariat, hol, salę gimnastyczną. Furorę zrobiła sala gimnastyczna, bo "Taka duuuża, wysoka i dorośli tam grają!!" Dziękujemy za wizytę i zapraszamy w lutym na gry logiczne i planszówki!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

W Muzeum Drukarstwa


19 grudnia klasy II b i III a wybrały się do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Jest to niezwykle interesujące miejsce na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Dzieci poznały metody powstawania druku archaicznym sposobem: od ręcznego układania tekstu z zastosowaniem pojedynczych liter, późniejsze składanie i odlewanie na skomplikowanej maszynie, odbijanie na papierze, do końcowego etapu łączenia w postać książki. W czasie zwiedzania mogliśmy zobaczyć stare maszyny podczas pracy, gdyż przewodnik kolejno je uruchamiał i wyjaśniał jak były wykorzystywane w dawnej drukarni. Dużą atrakcją były warsztaty graficzne, podczas których dzieci przygotowały matrycę z własnym rysunkiem, a następnie wytłoczyły z niej, za pomocą starej prasy drukarskiej, odbitki, które zabrały ze sobą na pamiątkę. Wycieczka była bardzo ciekawa.Wychowawczynie kl. II b i III aMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Świąteczny prezent


Już niedługo Święta Bożego Narodzenia, dlatego zachęcamy do spędzenia wolnego czasu z książką. Wypożycz sobie książkę na święta. Mamy bardzo dużo nowości zakupionych w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Serdecznie zapraszamy i życzymy Wesołych Świąt!Agnieszka Olejnik, Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Przedszkolaki u nas


Przedszkolaki poraz kolejny na zajęciach innowacyjnych w szkole. Tym razem lekcja z klasą III b gimnazjum. Prowadziła p. Ewelina Skorzybut i p. Katarzyna Rostalska.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Obchody Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS


11 grudnia 2018 roku , już po raz osiemnasty , obchodziliśmy Światowy Dzień AIDS. Jak co roku w naszej szkole, w ramach profilaktyki HIV/AIDS, zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego i higienistkę szkolną prelekcje w klasach VI poświęcone w/w tematyce. Szóstoklasiści brali również udział w III- etapowym Szkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS. Zapoznali się z terminologią, przyczynami, sposobami leczenia i zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowano w nich pozytywne postawy wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Konkurs rozpoczął się w listopadzie 2018 roku, a finał miał miejsce 11 grudnia 2018 r. Pierwszy i drugi etap był w formie pisemnej, z kolei finał odbywał się ustnie. Akcji towarzyszyły gazetki informacyjne . Do finału zakwalifikowali się: Seweryn Szymik, Karol Figas, Maja Dera, Marta Wyrzykowska, Natalia Nowrot, Aleksandra Rudnicka i Antonina Golasik.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w finale wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem.

I miejsce wywalczyła Natalia Nowrot
II miejsce –Marta Wyrzykowska
III miejsce MajaDera
Wyróżnienia otrzymali: Karol Figas i Seweryn Szymik.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Ich zmagania i współrywalizowanie z kolegami obserwowali rówieśnicy . Uczestnicy XVIII finału obejrzeli również prezentację multimedialną poświęconą tematyce HIV/AIDS przygotowaną przez panią Jadwigę Woźniak.Gabriela Szulik, Jadwiga WoźniakMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego "Bądź dobry jak Życzliwek"


Z okazji Dnia Życzliwości, uczniowie młodszych klas, wysłuchali bajki o krasnalu Życzliwku, który swoim dobrym sercem zmienił wiele ludzkich serc. Zadaniem dzieci było zobrazowanie przygód Życzliwka. Oto wyniki konkursu:

I miejsce Julia Bajor I c ,Julia Pawelec I c, Laura Mlak I a
II miejsce Magdalena Świątek I c, Marta Lenk I a
III miejsce Nadia Florczak I c, Dominik Polesz I a
Wyróżnienia: Aleksandra Bojko I c, Lubas Lena I b, Świątek Igor I c, Marta Fojcik I b i Miłosz Karkoszka I b
Gratuluję!!!
Gabriela SzulikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Zbliżają się święta.


Wspólnie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18
organizujemy świąteczny kiermasz z atrakcjami.
Zapraszamy chętnych do przyłączenia się.


Czekamy na ozdoby i wszelkie
dekoracje świąteczne.


Można przynosić do sekretariatu szkołyMiniatura

Mikołajki w 7A


Mikołajki w 7A upłynęły w miłej atmosferze. Uczniowie integrowali się w Parku Wodnym Aquarion w Żorach. Zachowanie uczniów wzbudziło zachwyt pana ratownika, który bardzo ich pochwalił. Cieszymy się, to miłe.Anna Rudnicka, Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura Miniatura

Poleć książkę znajomemu


Tym razem książkę wartą przeczytania polecają uczniowie z klasy V c wraz z panią Iwoną Muchą. Wykonali piękny plakat promujący książkę "Chłopcy z Placu Broni". Muszę przyznać, że książka jest piękna, pełna przygód, wzruszająca i naprawdę warta przeczytania. Bez problemu wypożyczysz ją w bibliotece szkolnej, ponieważ zakupiona została w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zapraszamy do odwiedzania biblioteki szkolnej.Agnieszka Olejnik i Iwona MuchaMiniatura Miniatura

Dzień Górnika w naszej szkole


4 grudnia, jak co roku, nasza szkoła świętowała Barbórkę. Klasy I a i I b z tej okazji przygotowały przedstawienie, humorystyczne scenki w gwarze śląskiej, wierszyki i piosenki. Na uroczystość przybyli górnicy z rodzin naszych uczniów. Po części artystycznej uczniowie złożyli życzenia i wręczyli laurki przybyłym gościom. Górnicy opowiadali o ciężkiej pracy w kopalni, zaprezentowali strój galowy i roboczy oraz „godali” anegdoty związane z ich pracą. Dziękujemy gościom za przybycie i za słodkie upominki.Uczniowie klasy I a i I b wraz z wychowawczyniamiMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Światowy Dzień Praw Dziecka


W naszej szkole obchody tego szczególnego dnia obchodziliśmy cały tydzień. Odbyły się akademie dla klas 4-8 i gimnazjalnych o prawach i obowiązkach dzieci, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej miały pogadankę o prawach dzieci oraz obejrzały prezentację multimedialną. W czasie akademii wręczono najżyczliwszym koleżankom i kolegom 2018 roku listy gratulacyjne i drobne upominki, a orderem życzliwości odznaczono najżyczliwszego pracownika szkoły p. Lucynę Przybyłę.Lucyna Przybyła, Iwona Mucha, Gabriela SzulikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

"Ja i mój miś"


W bibliotece szkolnej można podziwiać prace plastyczne, które uczniowie klas I - III robili z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. Jest na co popatrzeć. Zapraszamy!Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„Razem dla Promowania Nauki Języków Obcych w Jastrzębiu – Zdroju”


W dniu 27 listopada br. uczennice naszej szkoły: Natalia Orszulik i Anna Szulik z kl. IVc oraz Aleksandra Filipowska i Oliwia Wieczorek z kl. Vb reprezentowały naszą szkołę w III Edycji Projektu pt. „Razem dla Promowania Nauki Języków Obcych w Jastrzębiu – Zdroju”. Tym razem uczniowie i nauczyciele jastrzębskich szkół spotkały się w Szkole Podstawowej Nr 14 w Boryni.
Uczniowie pracowali w grupach i mieli za zadanie wykonać plakat przedstawiający symbole wylosowanych krajów. Wszyscy bardzo zaangażowali się w pracę, a efekty można było podziwiać już dwie godziny później. Prace były bardzo pomysłowe, pełne fantazji. Następnie grupy prezentowały swoje plakaty w języku angielskim.
Spotkanie miało charakter integracyjny – starsi uczniowie chętnie współpracowali z młodszymi kolegami i koleżankami, stanowiąc zgrane zespoły. Uczestnikom towarzyszyła energia, zapał i dobry nastrój. Dziewczynki z naszej szkoły należały wprawdzie do jednych z najmłodszych uczestników, ale świetnie odnalazły się w tym zadaniu. Wróciły zadowolone, uśmiechnięte i pełne wrażeń.Magdalena ToborekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Little Red Riding Hood


26 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury uczniowie klas V i VI zobaczyli przedstawienie Little Red Riding Hood (Czerwony Kapturek). Było ono pełne humoru, pomysłowe, przygotowane w nowoczesnej formie i wzbogacone piosenkami. Celem przedstawienia było doskonalenie znajomości języka angielskiego dzięki bezpośredniemu z nim kontaktowi. Uczniowie świetnie się bawili!Izabela SchuchmielskaMiniatura Miniatura

Projekt BAKCYL


Po raz trzeci wolontariusz Projektu Bakcyl poprowadził zajęcia dla młodzieży w naszej szkole. To projekt Warszawskiego Instytutu Bankowości polegający na przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. W tym roku gościliśmy panią Lucynę Wojtasz, która spotkała się z uczniami klas ósmych i gimnazjum. Lekcje „Twoje pieniądze”, „Od oszczędzania do inwestowania” oraz „Zasady bezpiecznego oszczędzania” w sposób przystępny wprowadziły młodzież w świat finansów.Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Eksperymentów ciąg dalszy......


Czy karteczka brystolu utrzyma wodę w szklance lub kubeczku? Okazuje się, że tak. Wystarczy tylko nalać pełno wody i dokładnie przykryć kartką szklankę. Woda się nie wyleje, gdy odwrócimy kubek do góry dnem! Brawo dzieciaki! Wszystkim doświadczenie się udało! W następny doświadczeniu sprawdziliśmy czy potrafimy mieszając farby, tworzyć kolory pochodne. To również nam się udało!!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Obchody Dnia Życzliwości


21 listopada już po raz ósmy obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości . Hasłem przewodnim tego dnia była myśl "Załóż czapkę krasnala i zostań Życzliwkiem”. Były to słowa zachęty do dzielenia się życzliwością, do wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy w przekonaniu ,że dobro wraca ,bo "obdarowując zwiększamy prawdopodobieństwo bycia obdarowanym".
Ideę dobroci, życzliwości, dobrych uczynków wdrażaliśmy w życie szkolne na różne sposoby. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach, na których poznali historię krasnala Życzliwka, wzięli udział w konkursie plastycznym "Bądź dobry jak Życzliwek", poznali słownik pozytywnych słów niosących dobre emocje, a także uczniowie klas pierwszych poznali prawa dziecka. Pracownicy szkoły mieli możliwość skosztowania "szarlotki życzliwości", a cała społeczność szkolna mogła się "poczęstować" miłym i ciepłym słowem i przekazać go dalej wybranej osobie.
We wszystkich klasach IV- V odbyły się plebiscyty życzliwości, które pozwoliły na wyłonienie najżyczliwszych koleżanek i kolegów w klasie. Wybierano również "Najżyczliwszego pracownika szkoły.
Tytuł „Najżyczliwszej koleżanki 2018 r. ” otrzymały: Natalia Furman z 4a, Julia Piechoczek z 4 b, Natalia Orszulik i Anna Szulik z klasy 4 c, Zuzanna Byra i Maja Jaszek z 5a, Aleksandra Filipowska z 5b oraz Zofia Gajda z 5 c.
Z kolei tytuł „Najżyczliwszego kolegi 2018 r. ” zdobyli: Piotr Koclajda z 4a, Piotr Szmid z 4b, Jakub Ziółkowski z 4c, Paweł Sojka z5a, Dawid Marchewka z 5b i Rafał Kuś z 5 c. Warto w tym miejscu wspomnieć, że osiem osób z wyżej wymienionych otrzymało ten tytuł również w ubiegłym roku. Zwycięzcy plebiscytów życzliwości otrzymali Listy Gratulacyjne oraz drobne upominki.Gabriela SzulikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

NAJŻYCZLIWSZY PRACOWNIK SZKOŁY 2018 ROKU.


W listopadzie 2018 r. uczniowie wzięli udział w plebiscycie na najżyczliwszego pracownika szkoły.
Największą liczbę głosów otrzymała pani Lucyna Przybyła- nauczyciel matematyki.
Pani Lucynie gratulujemy tytułu „Najżyczliwszego Pracownika Szkoły 2018 roku” i życzymy wiele dobrego.
Gabriela SzulikMiniatura Miniatura

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


20 listopada dzieci na całym świecie obchodziły swoje święto. W tym dniu w 1989 roku uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka. Z tej okazji UNICEF ogłosił akcję GOBLUE#, do której dołączyliśmy i my. Nasi uczniowie i nauczyciele ubrali się na niebiesko, a na twarzach namalowali sobie niebieskie serduszko na znak jedności z dziećmi na całym świecie. O prawach dziecka i konwencji, a także o akcji można było przeczytać na szkolnej gazetce.Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

TYDZIEŃ TOLERANCJI


W dniach 12- 16 listopada 2018 roku w naszej szkole zorganizowany był TYDZIEŃ tolerancji. W ramach w/w tematyki wszystkie klasy IV- VIII oraz Gimnazjum wykonywały plakaty na temat tolerancji, szacunku, wzajemnej akceptacji, życzliwości;
Dnia 15 listopada zorganizowana była WYSTAWA plakatów dot. Tolerancji. Podczas TYGODNIA TOLERANCJI na godzinach wychowawczych uczniowie oglądali filmiki dotyczące tolerancji, czytali bajki terapeutyczne dotyczące, tolerancji, życzliwości. 16 listopada wszystkie klasy IV- VIII oraz Gimnazjum uczestniczyły w apelu dot. „Tolerancji”, podczas którego miały okazję uczestniczyć w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy VII a oraz IIIa Gimnazjum. W tymże dniu każda klasa miała za zadanie przyjść ubrana w wylosowanym wcześniej kolorze. Klasy, które najliczniej przebrały się w wybranym kolorze zostały wyróżnione, uzyskując odpowiednio TYTUŁ : „Najbardziej pozytywnie zakręconej klasy” Akcja miała na celu integrację zespołów klasowych, przybliżenie tematyki dot. tolerancji, szacunku wobec niepełnosprawnych, chorych itp. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom za duże zaangażowanie;)Dorota MichałowskaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Makieta


We IX i w X klasa IVa budowała makietę swojej miejscowości, uwzględniając główne topograficzne punkty. Zajęcia były poprzedzone wycieczką – podchodami z elementami topografii i ekologii, lekturą lokalnych czasopism, książek H. i L. Białeckickich,planu miasta…Makietę budowały z opakowań, pudełek i innych surowców wtórnych, praca metodą Community Map - poznaną na kursie w Atenach.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Zbiórka na rzecz schroniska


Zbliża się zima, pamiętamy o zwierzętach ze schroniska. Zorganizowaliśmy akcję zbierania karmy i koców, żeby pomóc im przetrwać ten trudny czas. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy 46,5 kg suchej karmy, 10 puszek, 2 konserwy, 6 kiełbas, 9 paczek pedigree, 2 paczki psich przysmaków, 2 kołdry, koce i poduszkę. Pamiętaliście też o kotach ofiarując im karmę 2 woreczki whiskas, i obrożę przeciw pchłom. Wszystkim bardzo dziękujemy.Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura

Dzień Pluszowego Misia


"Miś pluszowy - popatrzcie sami –
siedzi na mojej półce z książkami.
Mam dużo książek. Książek jest tyle,
że gdy je liczę, ciągle się mylę.
A miś ciekawie zerka przez ramię,
On zna je pewnie wszystkie na pamięć..."

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, który obchodzony jest 25 listopada zapraszamy do biblioteki szkolnej po "misiowe" książki, które umilą czas i małym i dużym.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Ważne sprawy


Niedawno w naszej szkole obchodzony był Tydzień Tolerancji. Biblioteka szkolna w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zakupiła książki, które poruszają różne ważne i czasem nie łatwe tematy. Dobro, zło, miłość, uczciwość, złość, tolerancja...jest wiele spraw i pytań, na które czasem nie potrafimy odpowiedzieć. Mogą nam w tym pomóc zakupione do biblioteki książki. Zapraszamy do lektury zarówno dzieci, jak i dorosłych.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Poleć książkę znajomemu


Tym razem uczniowie klasy Va zaproponowali książki, które warto przeczytać. Jest wśród nich książka "PAX", która została zakupiona w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Uczniowie wykonali rysunki zachęcające do przeczytania książek, które oni polubili. Wszystkie prace do zobaczenia w czytelni biblioteki szkolnej. Zapraszamy.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura Miniatura

Kapelusz Pani Wrony


Dnia 15 listopada uczennice klasy 6a Wiktoria, Natalia i Hania odwiedziły swoich młodszych kolegów z klasy drugiej. To kolejne poczytajkowe spotkanie. Tym razem jego główną bohaterką była pani Wrona, a właściwie jej kapelusz. Książka pani Danuty Parlak zakupiona w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” bardzo się podobała. Zachęcamy wszystkich do jej przeczytania, wtedy poznacie historię niezwykłego kapelusza. Po czytaniu, wszyscy zrobili sobie maski wrony, a w nich pamiątkowe zdjęcie.Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Mistrzowie recytacji


W listopadzie uczniowie klas IV- VIII zaprezentowali swoje zdolności w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Ojczyznę Ci opowiem. Tegoroczne zmagania konkursowe związane były z upamiętnieniem 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
26 uczestników konkursu walczyło o najwyższe noty komisji oceniającej w składzie: Mirosława Białecka, p. Agnieszka Olejnik, p. Anna Nowosielska.
Najbardziej zachwycił wszystkich występ Oli Dworczyńskiej, która zdobyła I miejsce za oryginalną i zaskakującą interpretację tekstu poetyckiego własnego autorstwa. Zdobywczynią II miejsca została Marcelina Sieńko, a III miejsce komisja konkursowa przyznała Hani Papis. Szczęśliwymi zdobywcami wyróżnień zostali: Natalia Wojtas i Karol Figas. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszystkich aktorów nagrodzono drobnym upominkiem i ocenami celującymi z j. polskiego.
Szczególne podziękowania należą się Karolowi, który kolejny raz uatrakcyjnił uroczystość śpiewem i piękną grą na gitarze.
Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Anna NowosielskaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO


Od początku roku szkolnego w klasach I-III wiele uwagi poświęcano tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci w życiu codziennym. Podsumowaniem był konkurs plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Uczniowie chętnie wykonali różnorodne prace. Najciekawsze z nich zostały nagrodzone. Dzieci otrzymały dyplomy i słodkie upominki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.Małgorzata Kuśnierz, Edyta ZiomekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Lekcja w kinie


13 listopada dzieci z klas II a, II b i III a pojechały do kina Centrum na ciekawe zajęcia. Uczestniczyły w lekcji multimedialnej „Skąd są dźwięki tej piosenki?. O muzyce w filmach dla dzieci”. Uczniowie podczas lekcji przekonali się, jak ważną rolę odgrywa muzyka w filmie. Odkryli kim jest taper i zobaczyli, na czym polega jego praca. Dowiedzieli się, jak wyglądały filmy na początku istnienia kina. Poznali instrumenty i zwyczaje muzyczne z różnych zakątków świata. Zobaczyli, jak nagrywa się muzykę do filmu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i zadebiutowały na ekranie wspólnie nagrywając piosenkę „Wyginam śmiało ciało”, którą później usłyszeliśmy na ekranie w filmie „Madagaskar”. Po lekcji odbyła się projekcja filmu „Balerina”. Lekcje w kinie są ciekawymi zajęciami, które w atrakcyjny sposób wzbogacają wiedzę uczniów na temat filmu.Wychowawczynie klasMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

"Moja wymarzona okolica"


Konkurs z przyrody pt. "Moja wymarzona okolica" wygrali:

1 miejsce - Natalia Furman (4a) i Leon Rosiński (4c)
2 miejsce - Marta Szypuła (4a)
3 miejsce - Jakub Ziółkowski (4c)
Wyróżnienie - Vanessa Glauer (4b)

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Roma PiekarMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Czytamy w przerwie gry!


Czasem pytam chłopców: czemu nie wypożyczacie książek? I co słyszę, że nie mamy nic o piłce nożnej. Hej, hej już mamy!!!! Do biblioteki szkolnej zakupione zostały fajne książki z piłką nożną w roli głównej. Wesołe, zabawne ale też dramatyczne... jak w prawdziwym meczu. Zakupów dokonaliśmy w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Serdecznie zapraszam wszystkich fanów futbolu...i nie tylko.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura Miniatura

Eksperymentów ciąg dalszy....


Przy pomocy plasteliny sprawdzaliśmy co zrobić, żeby spory jej kawałek nie utonął w czystej wodzie. Plastelina w formie kulki niestety poszła na dno, ale jeśli z tej samej kuleczki zrobiliśmy stateczek...... to zwiększyła się powierzchnia stykająca się z wodą i sukces! Plastelina nie utonęła! Natomiast nasza świetlica zapełniła się marynarzami, którzy po dorobieniu żagli mieli świetną zabawę!!!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

CZYTAMY O NIEPODLEGŁEJ


11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Biblioteka szkolna proponuje kilka ciekawych książek, które warto z tej okazji przeczytać. Zakupione one zostały w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Miłośnicy historii i nie tylko znajdą u nas coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura

Miniatura

Pomagamy hospicjum


Po raz pierwszy nasi wolontariusze pod opieką nauczycieli kwestowali na cmentarzu przy parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej 1 Listopada. Kwesta była zorganizowana przez Jastrzębskie Hospicjum Domowe im. ks Dutkiewicza. Uczniowie, którzy kwestowali od 10.00 do 16.00 przejęli puszki i kamizelki od członków Rady Sołeckiej. Cieszy nas, że wspólnie działamy na rzecz chorych i cierpiących. Puszki pełne pieniędzy pokazują, że mieszkańcy naszego miasta chętnie angażują się w akcje charytatywne. Wszystkim wolontariuszom, opiekunom i darczyńcom – dziękujemy.Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

XIV Miejski Konkurs wiedzy o Regionie


Po raz czternasty byliśmy organizatorami Miejskiego Konkursu Wiedzy o Regionie dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym roku tematem konkursu była „Niepodległość a sprawa Śląska”. Dziesięciu zawodników jastrzębskich szkół zmagało się z zadaniami tekstowymi i praktycznymi. Wszyscy przedstawiali też wcześniej przygotowaną prezentację multimedialną na temat wybranego bohatera walczącego o przyłączenia Śląska do Polski. Uczniowie wybrali Wojciecha Korfantego, Klemensa Matusiaka, Józefa Rymera, Alfonsa Zgrzebnioka. Wśród zadań były między innymi: narysowanie Ekslibrisu Niepodległej i rozpoznanie na zdjęciach śląskich bohaterów. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką p. Leszczyńskiej, którzy zachęcili wszystkich uczestników do wspólnego odśpiewania pieśni patriotycznych. Po rozstrzygnięciu konkursu wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i publikacje o Jastrzębiu-Zdroju, a zwycięzcy symboliczne nagrody wręczane przez panią Dyrektor Agnieszkę Gałuszkę i pana Sołtysa Antoniego Weissmanna. I miejsce- SP 14, II miejsce-SP 15, III miejsce-SP 20.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, wszystkim serdecznie gratulujemy.Mirosława Białecka, Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura

Dzień Drzewa


Co roku 10 października obchodzimy Święto Drzewa. W klasach I - III odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzieli się, jak ważną funkcję w środowisku pełnią drzewa. Dzieci namalowały piękne jesienne drzewa oraz włączyły się do akcji sadzenia drzewek. W ubiegłym roku posadziliśmy do doniczek żołędzie, z których wyrosły nam młode dęby. W tym roku wyhodowane drzewka zasadziliśmy niedaleko szkoły. Teraz dzieci będą się nimi opiekować i będą mogły obserwować jak rosną.Nauczyciele klas I - IIIMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Historia pewnej skarpetki


Uczniowie klas II przygotowali prace plastyczne inspirowane książką "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek". Fantazja naszych uczniów okazała się nieograniczona, bo każda skarpetka jest inna. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone a prace wystawione są w czytelni biblioteki szkolnej. Zapraszamy do oglądania.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura

Miniatura

Kolejny sukces szachistów


Nasza drużyna zajęła III miejsce w Rejonowych Igżyskach Dzieci w Szachach Drużynowych. Gratulujemy.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura

Miniatura

Miniatura

Sukces szachistów


Nasza drużyna zajęła I miejsce w Powiatowych Drużynowych Zawodach Szachowych w Igrzyskach Dzieci. Uzyskała awans do rozgrywek rejonowych.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura

Miniatura Miniatura

POWER


Dnia 25 października na lekcji wychowania fizycznego u p. Eweliny Skorzybut w klasie IV B zagościły u nas dzieci z Przedszkola nr 24 pod opieką p. Katarzyny Rostalskiej. Zajęcia były innowacją pedagogiczną, mającą na celu rozwój fizyczny, ale przede wszystkim wyrabianie cech tj. pomoc, empatia, szacunek. Zajęcia te również realizują program Edukacja przez Sport w ramach projektu POWER.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Pamiętnik Czarnego Noska


Mały miś z czarnym noskiem, który mieszkał w redakcji czasopisma dla dzieci i odpowiadał na listy najmłodszych czytelników to kolejny bohater poczytajkowego spotkania. Tym razem dziewczynki z klasy szóstej Oliwia, Paulina i Maja czytały swoim młodszym koleżankom i kolegom z klasy 1c. Dzieciom bardzo podobały się przygody misia, który choć mały miał wielkie marzenia. O jego dalszych losach pierwszoklasiści przeczytają sobie wspólnie z rodzicami wypożyczając książkę ze szkolnej biblioteki. Każdy zrobił sobie też swojego misia, któremu nadał imię i zabrał do siebie do domu.Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura

Jesteśmy już uczniami!


12.10.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 18 odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Uroczystość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Michał. Powitał on zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, uczniów, rodziców i nauczycieli. Zanim pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami musieli wykonać zadania przygotowane przez króla, królową i gwardzistę Królestwa Szkołolandii. W te role wcielili się uczniowie klasy 6 b: Tosia, Emilka i Karol. Maluchy, odświętnie ubrane i bardzo przejęte, znakomicie poradziły sobie z próbą recytacji i śpiewu, rozwiązały zadania patriotyczne i zagadki. Wykazały się znajomością zasad bezpieczeństwa na drodze oraz właściwego zachowania w szkole. Po turnieju, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie pani dyrektor Agnieszka Gałuszka ozdobnym ołówkiem dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Panie wychowawczynie wręczyły dyplomy, a przedstawicielki Rady Rodziców upominki. Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili uczniowie klas drugich i trzecich wręczając własnoręcznie wykonane zakładki. Był to wyjątkowy dzień, ogromne przeżycie nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców, dziadków i nauczycieli.nauczyciele klas pierwszychMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Kosmiczni przyjaciele


Rozpoczęliśmy naszą poczytajkową przygodę. W tym roku w naszym klubie jest 18 wolontariuszy. Podzieliliśmy się na sześć grup i rozpisaliśmy nasze spotkania. Dzisiaj Maciek i Patrycja odwiedzili uczniów klasy 1a z lekturą Pierwszaki z Kosmosu. Przeczytali swoim młodszym kolegom kilka rozdziałów zachęcając do wypożyczenia książki z biblioteki i poznania dalszych losów bohaterów. Bajka się podobała, dzieci z uwagą słuchały i reagowały bardzo żywiołowo. Po czytaniu odbyły się zajęcia plastyczne, w trakcie których uczniowie rysowali swoich kosmicznych przyjaciół. Prace zostały wystawione w bibliotece, gdzie wszyscy mogą je podziwiać.Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura

Poleć książkę znajomemu


Biblioteka szkolna zachęca wszystkich do wypożyczania i czytania książek zakupionych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa." Dlatego, razem z nauczycielami organizujemy projekt - Poleć książkę znajomemu. Tym razem klasa IV b wraz z panią Ewą Saniewską zaprasza wszystkich do przeczytania książki Jana Brzechwy "Akademia pana Kleksa". Uczniowie wykonali prace plastyczne zachęcające do zapoznania się z tą książką. Prace zostały zaprezentowane w czytelni biblioteki szkolnej. Są tak pięknie wykonane, że już dziś kilka osób skusiło się wypożyczyć "Akademie pana Kleksa". Zapraszamy do oglądania wystawionych prac oraz do wypożyczania książek.Agnieszka Olejnik, Ewa SaniewskaMiniatura Miniatura

Miniatura

Niesforne skarpetki


Pewnie wszystkim się kiedyś zdarzyło zgubić jedną skarpetkę. Czy zastanawialiście się, gdzie one się podziewają? Taką zagadkę można łatwo wyjaśnić. Do biblioteki szkolnej dotarły dwie niesamowicie śmieszne książki, z których możemy się dowiedzieć, gdzie są nasze zagubione skarpetki. Uczniowie klasy drugiej już wiedzą, bo pani Agnieszka przeczytała fragment książki "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)." Przygody okazały się bardzo zabawne i wprawiły nas w dobry humor. Jest jeszcze druga książka: "Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)." Opowieści o skarpetkach bardzo nam się spodobały i postanowiliśmy, że drugoklasiści przyniosą do biblioteki prace plastyczne z wykorzystaniem skarpetki. Już jestem ciekawa, jakie pomysły przyjdą dzieciom do głowy. Wszystkie prace zostaną wystawione w czytelni. Cierpliwie czekamy do 26 października.Agnieszka OlejnikMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"


Nasza szkoła bierze udział w wieloletnim programie, którego celem jest wspieranie i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego programu otrzymaliśmy finansowe wsparcie, dzięki czemu zakupiliśmy nowe ksiązki do naszej biblioteki. Mamy mnóstwo fantastycznych książek. Jest coś dla młodszych i coś dla starszych dzieci. Są książki do śmiechu i do płaczu, wzruszające i straszne. A to jeszcze nie wszystko, ponieważ nadal jesteśmy w trakcie zamawiania super książek. Dla każdego coś fajnego! Panie bibliotekarki chętnie doradzą swoim czytelnikom co wybrać. Dlatego serdecznie zapraszamy do wypożyczania naszych nowości!Agnieszka Olejnik, Sylwia PiszczekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Eksperymenty w szkolnej świetlicy


Nie przypuszczałyśmy, że doświadczenia przeprowadzane co wtorek w szkolnej świetlicy, będą cieszyły się takim powodzeniem! Jesteśmy bardzo zadowolone i czekamy na "Ciekawskie Dzieciaki" w kolejne wtorki, o godz. 10.00 i 13.00.
Sprawdziliśmy już:
1. "Co dzieje się z kolorowymi kroplami, które spadną na sodę zalaną olejem?"
2. "Dlaczego jajko nie tonie w wodzie?"
3. "Kto pompuje balon nałożony na butelkę?"
Każde kolejne spotkanie - to kolejny eksperyment!Marzanna MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Święto Komisji Edukacji Narodowej


- Dużo cierpliwości i wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu, który otwiera nasze serca i umysły - takie życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej skierowali do swoich pedagogów i pracowników szkoły uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika.
Ten dzień był wyjątkowy w naszej szkole. Nauczyciele już od rana otrzymywali kwiaty, życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Jednak kulminacja obchodów tego święta przypadła na uroczysty apel. Uczniowie klasy 7 „a” z panią Anną Rudnicką przygotowali przedstawienie. Oprócz tego uczniowie pod kierunkiem pani Agnieszki Piwowarczyk wykonali piękne laurki dla nauczycieli, co było dla nich miłą niespodzianką.
W szkole, jak to w szkole uczniowie się uczą, ale bywa czasami zabawnie. Nie brakuje chwil, kiedy zdarzają się sytuacje nieco ożywiające atmosferę - wiadomo samo życie. Uczniowie i uczennice z klasy 7 „a”, którzy przygotowali przedstawienie, ukazali szkołę na wesoło. Jedno jest pewne - zarówno nauczyciele i uczniowie dbają o to, że podczas lekcji nie można się nudzić. Choć być może pedagodzy i młodzież czasami inaczej patrzą na tą sprawę.
Podczas apelu pani dyrektor Agnieszka Gałuszka. Wręczyła wyróżniającym się nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły i podziękowała za zaangażowanie w pracy pedagogicznej. Wszystkim pracownikom podziękowała za trud i pracę, którą podejmują w czasie całego roku szkolnego.
O nauczycielach pamiętały również panie z Rady Rodziców, które złożyły im życzenia z okazji ich święta.
Warto przypomnieć, że Komisja Edukacji Narodowej powstała w czasach I Rzeczpospolitej w dniu 14 października 1773 i była pierwszym w Europie ministerstwem oświaty publicznej. Podjęła trud organizacji systemu edukacji w Polsce.

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura

Wycieczka do Opola


10.10.2018 udaliśmy się na wycieczkę do zoo w Opolu, organizowaną przez p. A. Zadwornego. Na miejscu mogliśmy podziwiać wiele zwierząt, między innymi przezabawne lemury, hipopotamy, żyrafy czy kangury. Po tylu atrakcjach czekał nas pyszny obiad na terenie zoo. Po wycieczce obiecaliśmy, że za rok znowu tam wrócimy!Roma PiekarMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Wybory za nami


11 października na drugim piętrze uczniowie mieli okazję uczestniczyć w demokratycznych wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Świetnie przygotowany przez Szkolną Komisję Wyborczą lokal zachęcał do głosowania. Od rana dało się wyczuć podniosłą atmosferę. Uczniowie klas młodszych mieli okazję po raz pierwszy głosować, dla starszych były to kolejne wybory.
Wszyscy chętni po złożeniu podpisu obok swojego nazwiska otrzymywali kartę do glosowania i w specjalnie przygotowanym miejscu oddawali swój głos. Po zakończeniu głosowania, SKW otworzyła urnę i przeliczyła głosy. Frekwencja dopisała 53%, co świadczy o poważnym podejściu naszych uczniów do odpowiedzialności za szkołę.

Wyniki wyborów:

przewodnicząca Wiktoria Zdziarska,
zastępca Bartosz Rozy,
sekretarz-Kalina Piksa, Marcelina Sieńko.

Serdecznie gratulujemy.
Opiekunowie SUMiniatura Miniatura Miniatura

Dzień Chłopaka


30 września świętujemy Dzień Chłopaka. Od lat w naszej szkole z tej okazji dziewczyny wybierają najsympatyczniejszego chłopca. W tym roku tytuł najsympatyczniejszego przypadł Kubie Ziółkowskiemu. Był krótki apel z życzeniami dla wszystkich chłopców i dyplom dla Kuby. Serdecznie gratulujemy.Opiekunowie SUMiniatura

W parku


11 października wybraliśmy się na wycieczkę do parku. Pogoda nas nie zawiodła. Mogliśmy podziwiać „złotą jesień” i cieszyć się pięknym słońcem. Przy okazji powtórzyliśmy wiadomości o drzewach, krzewach oraz warstwowej budowie lasu. Zwiedziliśmy park, chwilę posiedzieliśmy w inhalatorium, no i oczywiście znaleźliśmy trochę czasu na zabawy na parkowym placu zabaw. Z wycieczki przywieźliśmy żołędzie i kolorowe liście, które umieścimy w naszym kąciku przyrody. Będą nam przypominały o naszej jesiennej wyprawie.Uczniowie klasy III AMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

"Razem dla zdrowia"


24.09.2018r wybraliśmy z 8A na I Konferencję Medyczną "Razem dla zdrowia". Szkolenie odbyło się w związku z Europejskim Tygodniem Urologii oraz z myślą o rozpowszechniania wśród mieszkańców informacji dotyczących zdrowia. Po konferencji, każdy z uczestników miał szansę poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie.Roma PiekarMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

UWAGA RODZICE


Dodatkowe terminy wpłat na ubezpieczenie:
środa (10.10.) - godz. 8.00
czwartek (11.10.) - godz. 16.00


Miniatura


Wybory Zarządu SU


11 października w naszej szkole odbędą się wybory władz SU. Mamy sześciu kandydatów. Od poniedziałku ruszają z kampaniami wyborczymi. Za wszystkich trzymamy kciuki, a uczniów zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach.Opiekunowie SUDodatkowe dni wolneDodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

1. 2 XI 2018 r.
2. 10 IV 2019 r.
3. 11 IV 2019 r.
4. 12 IV 2019 r.
5. 15 IV 2019 r.
6. 16 IV 2019 r.
7. 17 IV 2019 r.
8. 2 V 2019 r.


UNIWERSYTETY DZIECIĘCE


 (do pobrania.pdf)

Miniatura

Miniatura

Wykrywanie i profilaktyka wad postawy


 (do pobrania.pdf)

Miniatura

Wyjazd na Maltę


W ramach programu POWER realizowanego z funduszy Unii Europejskiej cztery osoby z naszej szkoły - Pani Dyrektor Agnieszka Gałuszka, Ewelina Skorzybut, Mirosława Białecka i Krzysztofa Krawiec wzięły udział w zagranicznym kursie języka angielskiego Fluency & Language Development for Education Staff prowadzonym przez Executive Training Institute na Malcie. Kurs, który trwał od 2.07. do 13.07.2018 r., obejmował zajęcia doskonalenia płynnego mówienia w języku angielskim, rozumienia oraz bogacenia słownictwa. Na zajęciach, które odbywały się codziennie od godziny 9.00 do 14.30, wykorzystywane były głównie aktywne formy i metody pracy. Organizatorzy kursu w profesjonalny sposób wykonywali każde działanie na rzecz uczestników i ich rozwoju, począwszy od transferu z lotniska, prowadzenia spotkania organizacyjnego, zaopatrzenia w potrzebne materiały, poprzez ciekawe i urozmaicone zajęcia.
Oprócz nauki i doskonalenia języka angielskiego można było wziąć udział w wycieczkach fakultatywnych do dwóch stolic Malty: historycznej – Mdiny i obecnej – Valletty. Czas wolny po zajęciach pozwolił również na poznanie piękna krajobrazów, historii, kultury, tradycji i kulinarnych smaków Malty. Duże wrażenie na uczestnikach projektu zrobiły takie miejsca jak: Blue Grotto, Popeye Village, Mosta Doma, Hagar Qim Temples czy wyspa Gozo.
Maltańczycy zachwycili wszystkich swoją uprzejmością, niezwykłą życzliwością i otwartością na drugiego człowieka. Wyjazd na kurs na Maltę był ciekawym doświadczeniem i pozwolił nabyć uczestnikom wiele umiejętności językowych oraz poznać nowe metody i formy pracy.Ewelina Skorzybut, Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Świetlica szkolna zaprasza!


Zajęcia w świetlicy rozpoczęły się już 4 września. Odwiedzają nas stali bywalcy, ale również pojawili się nowi uczniowie - pierwszoklasiści! Bardzo się cieszymy! Obecnie robimy wywiady z uczniami na temat zajęć, w których chcieliby wziąć udział, które ich interesują. Ciągle czekamy na propozycje! W miarę możliwości będziemy je realizować. Na razie wykorzystujemy stare, lecz ciągle atrakcyjne zajęcia: plastyczne (farby, wycinanki, wydzieranki, lepienie), muzyczne (słuchanie muzyki, nauka i śpiewanie piosenek), słynna "Puszka". Mamy wiele gier planszowych, szachy, warcaby. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się "piłkarzyki". Pomagamy również w odrabianiu prac domowych. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów!E.Saniewska, I Schuchmielska, E.Pokusa-Witoszek i M.MarekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

BohaterON


Bierzemy udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole. To część ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! o tematyce historycznej.
Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, które można odbierać w bibliotece szkolnej. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.Sylwia PiszczekMiniatura

Konkurs rozstrzygnięty


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Inspirowanym Wydarzeniami Roku 1980 zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Porozumienia Jastrzębskiego. Napisali rozprawki nt. „Czy górnika można nazwać rycerzem?” Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a Bartosz wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.Sylwia PiszczekMiniatura

Czytamy o zwierzętach!


4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Wszyscy lubimy psy, koty chomiczki, kanarki, rybki i inne zwierzątka. Powinniśmy o nich pamiętać nie tylko od święta. W bibliotece mamy mnóstwo książek o zwierzętach. Zachęcamy do wypożyczania książek o tej tematyce. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki szkolnej. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8 - 15.30 a w piątek od 8 do 15. Serdecznie zapraszamy i pamiętajcie: "Odwiedzamy i czytamy, bo biliotekę szkolną mamy!"Agnieszka OlejnikMiniatura

Miniatura

"Dywizjon 302. Historia prawdziwa"


Uczniowie klas ósmych oraz gimnazjaliści rozpoczęli rok szkolny od obejrzenia głośnego filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". Zainteresowanie wyjazdem do kina było bardzo duże, prawie wszyscy uczniowie starszych klas wzięli udział w wycieczce, która odbyła się 11.09. 2018 roku.
Obraz Denisa Delića to prawdziwa historia polskich asów przestworzy inspirowana książką Arkadego Fiedlera "Dywizjon 303".
Uczniom bardzo spodobały sie losy polskich lotników, którzy początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii tworzą elitarną jednostkę - Dywizjon 303, który nie ma sobie równych i dzięki któremu rozstrzygnęły się losy bitwy o Anglię. Szczególne wrażenie wywarły na wszystkich sceny walk w powietrzu i brawurowych ewolucji lotniczych.
W polsko - brytyjskim filmie wzięli udział zarówno polscy jak i angielscy aktorzy, m.in. Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny, Antoni Królikowski, Cara Theobold i Andrew Woodall.Mirosława Białecka, Artur ZadwornyZEBRANIA Z RODZICAMI


Zebrania z rodzicami odbędą się w dniu 18 września 2018 roku (wtorek) wg planu:

Godz. 16.00 – klasy IV – VII szkoły podstawowej
Godz. 16.30 – klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum
Godz. 17.00 – klasy I-III szkoły podstawowej.

Początek każdego zebrania na sali gimnastycznej. Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami.
OGŁOSZENIE


Rodziców zainteresowanych stypendium szkolnym dla uczniów na rok szkolny 2018/2019 prosimy o odbiór WNIOSKÓW w sekretariacie szkoły.
Termin składania wniosków w szkole – do 12.09.2018 roku.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 roku wg planu:
Klasy I-III szkoły podstawowej godz. 9.30
Klasy IV-VI szkoły podstawowej godz. 9.00
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum godz. 8.30


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW


KLASY I - III

 (do pobrania.pdf)

KLASY IV - VIII

 (do pobrania.pdf)

KLASY III gimnazjum

 (do pobrania.pdf)WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
 (do pobrania.pdf)