DYREKCJA :Dyrektorem szkoły jest pani mgr

Agnieszka Gałuszka

- nauczyciel informatyki i techniki

Wicedyrektorem szkoły jest pani mgr

Cecylia Kieć

- nauczyciel informatyki i nauczania zintegrowanego