NAUCZYCIELE :


Nauczanie zintegrowane
(kl. I-III):

Ilona Chamczyk, Małgorzata Kuœnierz, Iwona Rams,
Anita Miara, Lucyna Twardochleb, Edyta Ziomek,
Marzanna Marek, Ewa Pokusa - Witoszek


Język polski:

Barbara Drozd-Piekarczyk, Iwona Mucha, Anna Nowosielska, Mirosława Białecka


Matematyka :

Anna Rudnicka, Lucyna Przybyła


Język angielski :

Gabriela Jastrzębska, Izabela Schuchmielska, Magdalena Toborek


Język niemiecki:

Alicja Kuczok


Historia :

Żaneta Maciończyk


Wiedza o społeczeństwie:

Sylwia Piszczek


Przyroda :

Artur Zadworny,


Biologia:

Artur Zadworny


Chemia:

Krzysztofa Krawiec


Fizyka :

Krzysztofa Krawiec


Geografia:

Roma Piekar


Informatyka:

Cecylia Kieć, Mariusz Piórkowski


Plastyka :

Daria Kiełkowska


Muzyka :

Henryk Krótki


Technika :

Agnieszka Gałuszka, Mariusz Piórkowski


Edukacja dla bezpieczeństwa:

Mariusz Piórkowski


Wychowanie do życia w rodzinie:

Sylwia Piszczek, Artur Zadworny


Wychowanie fizyczne:

Ewelina Skorzybut, Grzegorz Pustułka, Tadeusz Nowacki


Katecheza :

ks. Zbigniew Pilecki, Felicja Leszczyńska, Emilia Walczak


Doradztwo zawodowe:

Dorota Michałowska


Œwietlica :

Monika Ziółkowska, Agnieszka Olejnik, Roma Piekar, Mariusz Piórkowski


Biblioteka:

Agnieszka Olejnik, Sylwia Piszczek


Pedagog:

Gabriela Szulik, Dorota Michałowska


PRACOWNICY ADMINSTRACYJNO - OBSŁUG. :
Kierownik administracyjno-gospodarczyTeresa Kuczera
SekretarkaZofia Bigalke
WoŸnaUrszula Klozak
Pracownicy obsługiJadwiga Lazar, Jolanta Orszulik, Monika Kasperek,
Krystyna Ziółkowska, Małgorzata Pawluk
KonserwatorJerzy Kuczera