PEDAGOG :

Pedagogami w naszej szkole są panie Gabriela Szulik i Dorota Michałowska

Godziny pracy p. Doroty Michałowskiej:

Poniedziałek 12.45 - 15.30
Wtorek 8.00 - 14.15
Środa 8.00 - 14.15
Czwartek 8.00 - 14.15
Piątek 8.00 - 11.30


Godziny pracy pedagoga szkolnego klas I - IV mgr Gabrieli Szulik:

Poniedziałek 10.30- 12.30 i 13.30-14.30
9.30 -10.30 PROJEKT 3 A
12.30 -13.30 PROJEKT IV A
Wtorek 12.00- 15.30
Środa 8.00 - 12.30
Czwartek 8.00 -13.30
Piątek 8.00 – 11.30


Najważniejsze obszary działania:  • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych działań wychowawczych, profilaktycznych i zdrowotnych na terenie szkoły i poza nią we współpracy z różnymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Policją, Sądem i in.
  • Wykonywanie zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
  • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów profilaktycznych
  • Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka dysleksji i z dysleksją w klasach IV, V i VI oraz dyskalkulią
  • Porady i konsultacje dla Rodziców.
  • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów, problemów
  • Wsparcie dla nauczycieli i wychowawców w trudnych sytuacjach wychowawczych.