GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I OPIEKI PRZEDMEDYCZNEJPani Jadwiga Woźniak dyżuruje w gabinecie w następuących godzinach:
Głównym celem opieki zdrowotnej nad uczniami jest wspieranie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna. Zadaniem jest nauczyć ucznia dbania o swoje zdrowie, radzenia sobie z problemem zdrowotnym oraz umiejętnego pielęgnowania samego siebie w zdrowiu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka opieka ta obejmuje w szczególności:

 • identyfikację problemów zdrowotnych uczniów na podstawie dostępnej dokumentacji, wywiadów zdrowotny, indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami
 • wykonywanie testów przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju w tym: badanie wzroku, słuchu, widzenia barw, testy zaburzeń postawy ciała, pomiary antropometryczne wagi i wzrostu, pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
 • kierowanie postępowaniem po przesiewowym (dzieci z dodatnim wynikiem testu kierowane są do dalszego diagnozowania celem podjęcia niezbędnego leczenia),
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemem zdrowotnym w tym: kontrola wykonywania i stosowania się do zaleceń lekarza, indywidualne porady dla uczniów i rodziców dotyczące umiejętności radzenia sobie z chorobą, doradztwo w zakresie samoobserwacji i stylu życia,
 • organizacja profilaktycznych badań lekarskich tzw. bilansów zdrowia, analiza i wykorzystywanie wyników tych badań do działań diagnostycznych, korekcyjnych i leczniczych,
 • prowadzenie grupowej fluoryzacji zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów: 6 sesji w odstępach 6-tygodniowych w każdej klasie preparatem elmex u uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej,
 • udział w przeprowadzaniu przeglądów warunków sanitarno – higienicznych budynku szkoły i otoczenia pod kątem zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz nadzór nad dostosowaniem mebli szkolnych do wzrostu uczniów,
 • udzielanie porad ambulatoryjnych i pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania, urazu lub wypadku,
 • współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych ucznia mających wpływ na jego funkcjonowanie w szkole.
 • świadczenia z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej oraz realizowanie programów profilaktycznych.  W szkole realizowane są następujące programy edukacyjne: • „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”
 • „Twój piękny uśmiech”,
 • „Nie dla meningokoków”,
 • „Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży”
 • "Trzymaj się prosto”,
 • „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • „Mądre żywienie – zdrowe pokolenie”,
 • „Żyj smacznie i zdrowo”,
 • „Wiem co jem”,
 • „Czyste ręce”,
 • „Skutki biernego palenia tytoniu”,
 • „Światowy Dzień bez Tytoniu”  Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura  Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura  Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura  Miniatura