PO WER"Special needs"


W lipcu nauczyciele w składzie p. Mirosława Białecka, p. Ewa Pokusa - Witoszek i p. Ewelina Skorzybut pojechały na mobilność do Portugalii. Na kursie "Special needs" zdobywały wiedzę oraz praktyczne doświadczenia w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami oraz z trudnościami w uczeniu się. Zajęcia opierały się na wykładach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez CREF w Sesimbrze. Nauczyciele poszerzali również własne horyzonty w zakresie systemu edukacji w Portugalii, kultury i tradycji. Miały również możliwość do doskonalenia języka angielskiego.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Konferencja podsumowującą działania w zakresie projektu Erasmus+ KA1 (POWER)


7 czerwca odbyła się w naszej szkole konferencja dla nauczycieli jastrzębskich szkół podstawowych, na której podsumowano działania pracoeników SP 18 biorących udział w projekcie Erasmus+KA1 (POWER) "Przez współpracę do sukcesu" w latach 2017-2019 . Pani wicedyrektor Cecylia Kieć przywitała gości.
Koordynator projektu pani Ewelina Skorzybut zaprezentowała dotychczasowe efekty działań: nowe metody i formy nauczania wprowadzane na zajęciach, innowacje pedagogiczne oraz poinformowała uczestników o sprzęcie multimedialnym i pomocach naukowych zakupionych z pieniędzy pozyskanych dzięki projektowi.
Panie: Krzysztofa Krawiec i Mirosława Białecka zaprezentowały efekty wyjazdu na kurs językowy "Fluency and Language Development for Education Staff " w lipcu 2018 r. Pani Magdalena Toborek pokazała prezentację z udziału w kursie metodycznym "Innowacyjne metody nauczania, który odbył się w listopadzie 2018r. w Grecji oraz w kursie edukacyjnym "Potrzeby specjalne i trudności w nauce", który odbyła sie w kwietniu we Włoszech.
Wśród uczestników konferencji wywiązała się dyskusja na temat trudności, na jakie napotykają uczestnicy projektów, a także korzyści, jakie płyną z ich realizacji. Następnie pani Skorzybut omówiła działania zaplanowane w ramach projektu do końca września 2019r.
Potem głos zabrała pani Danuta Radomska, która jest prekursorką realizacji projektów unijnych w Jastrzębiu-Zdroju. Podzieliła się ona swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie, podała wiele praktycznych wskazówek, np. na co zwracać uwagę przy pisaniu projektu, a także przy wyborze partnerów międzynarodowych, opowiedziała też wiele ciekawych anegdot związanych z wyjazdami nauczycieli i uczniów do różnych krajów. Na koniec pani wicedyrektor wręczyła uczestnikom zaświadczenia.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

FESTYN RODZINNY


Dnia 31 maja 2019 zespół wokalny "Szeroczanki" wziął udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole "Dzwoneczek" prezentując wiązankę piosenek śląskich. Dziewczynki wykonały piosenki: "Karliku, Karliku", "Dzieweczko ze Śląska" oraz "Poszła Karolinka". Występ miał na celu kultywowanie muzycznych tradycji regionalnych, a także integrację dzieci z okolicznych placówek oświatowych.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„Nałogi a kondycja fizyczna"


Roztrzygnięty został konkurs na plakat traktujący o tematyce: „Nałogi a kondycja fizyczna". Substancje psychoaktywne niszczą organizm człowieka”. Wszystkim uczniom, którzy gromnie uczestniczyli w konkursie serdecznie dziękuję, a autorom zwyciękich prac gratuluję.

I miejsce – Justyna Grzonka kl. 3a Gimnazjum
II miejsce – Jakub Czylok kl. 8a SP
III miejsce – Weronika Cichoń kl. 7a SP
wyróżnienie – Patrycja Guzy kl. 8a SPKrzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura

Miniatura

„Czy na wynik sportowca wpływa jedynie jego siła i moc?”


Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum przygotowali się i przeprowadzili w trakcie zajęć debaty uczniowskie na temat: „Czy na wynik sportowca wpływa jedynie jego siła i moc?”. Uczniowie podzieleni na dwa obozy przygotowywali w dyskusji w grupach rzeczowe argumenty, które na kolejnym spotkaniu prezentowali kolegom podczas debaty. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie od 5 do 8 argumentów potwierdzających lub zaprzeczających tezie. Uczniowie podczas debaty uczyli się jak formułować poprawnie opinie, jak odróżnić fakty od stereotypów, w kulturalny sposób zabierać głos, słuchać siebie nawzajem. Musieli również wykazać się koncentracją. Poszerzali swoją wiedzę odnosząć się w swoich wypowiedziach do fizycznych aspektów treningów, metabolizmu osób uprawiających czynnie sport, czy budowy stosowanego przez sportowców sprzętu.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

Spotkanie z rodzicami - sprawozdanie z realizacji projektu unijnego
Erasmus+ KAI (POWER)


W poniedziałek 20 maja odbyły się spotkania z rodzicami, w czasie których przedstawione zostały działania nauczycieli realizujących projekt Erasmus+ KA1 (POWER) "Przez współpracę do sukcesu".
Koordynator projektu pani Ewelina Skorzybut zaprezentowała rodzicom dotychczasowe efekty tych działań: nowe metody i formy nauczania wprowadzane na zajęciach, innowacje pedagogiczne oraz poinformowała rodziców o sprzęcie multimedialnym i pomocach naukowych zakupionych z pieniędzy pozyskanych dzięki projektowi.
Panie Krzysztofa Krawiec i Mirosława Białecka zaprezentowały efekty wyjazdu na kurs językowy "Fluency and Language Development for Education Staff " w lipcu 2018 r.
Panie Magdalena Toborek i Gabriela Jastrzębska pokazały prezentację z udziału w kursie metodycznym "Innowacyjne metody nauczania, który odbył się w listopadzie 2018r. w Grecji oraz w kursie edukacyjnym "Potrzeby specjalne i trudności w nauce", który odbyła sie w kwietniu we Włoszech.
Na koniec pani Skorzybut omówiła działania zaplanowane w ramach projektu do końca września 2019r.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

Festyn Rodzinny


W sobotę 18 maja obchodziliśmy 99. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji odbył się w naszej parafii festyn zorganizowany przez Parafię p.w. Wszystkich Świętych, Sołectwo Szeroka, Radę Osiedla 1000-lecia, OSP Szeroka oraz szkołę Podstawową nr 18 im Henryka Sławika.
W pierwszym dniu festynu odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Szerokiej. Mecze sędziowali uczniowie naszej szkoły Michał Błaszczyk, Maciej Osiecki i Bartek Żbik. Chłopcy wykazali się dużą wiedzą i profesjonalizmem.
W programie festynu były także inne atrakcje sportowe dla dzieci i młodzieży: gry, zabawy i konkursy.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

„Składniki żywności - dobrze zbilansowana dieta”


Uczniowie klas trzecich gimnazjum zgłębiali temat „Składniki żywności - dobrze zbilansowana dieta”. Podczas warsztatów wykonywali doświadczenia, których celem było wykrywanie różnych substancji w naszym pożywieniu. Przygotowane doświadczenia prezentowali przed kolegami. Ich zadaniem było również stworzenie zbilansowanego jednodniowego jadłospisu dla osoby młodej w wieku 13-16 lat. Warsztaty przebiegały w dobrej atmosferze sprzyjającej dyskusji.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura

„From caterpillar to butterfy”


Dnia 9 maja 2019 w klasie Ia odbyły się zajęcia języka angielskiego z udziałem praktykantki Ani. Zajęcia były posumowaniem projektu - cyklu zajęć : . Dzieci wykonały kolorowe prace „butterflies”.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„European Union – Pros and Cons”


Dnia 8 maja w IVa odbyły się zajęcia o tematyce „European Union – Pros and Cons”. Dzieci trafnie wskazały plusy i minusy przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej. Lekcja była skorelowana z językiem angielskim (CLIL), uczniowie chętnie przyswoili sobie anglojęzyczne nazwy oraz flagi krajów należących do UE.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura

„Let's memorize the symbols of the elements”


Uczniowie klasy 3a gimnazjum włączyli się w działania w projekcie „Let's memorize the symbols of the elements” i stworzyli w programie „canva” logo i plakaty naszego projektu e-Twinning. Wszystkie prace stanęły do konkursu realizowanego między partnerami.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

Miniatura

„Cześć, Europo!”


Bierzemy udział w Ogólnopolskim Konkursie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Młodzi dla Europy we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Konkurs jest objęty Patronatem honorowym przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Jerzego Buzka, Krzysztofa Hetmana, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz i Krystynę Łybacką oraz Europe Direct Poznań Punkt Informacji Europejskiej i Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Europie i Unii wśród młodzieży. W naszej szkole drużynę stworzyli trzej uczniowie z klasy 3a gimnazjum. Przygotowali prezentację multimedialną i moc niespodzianek, z którymi odwiedzają swoich młodszych kolegów ze szkoły podstawowej. Dzięki zaangażowaniu chłopców młodzież może poznać kulturę, historię oraz zwyczaje krajów Europy, a także historię integracji UE.Sylwia Piszczek. Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

„Theatre in education”


Na świetlicy szkolnej dzieci wykonały rekwizyty i postacie z papieru do krótkiej formy przedstawienia w języku angielskim„ Three little pigs”, stosując metodę „Theatre in education”. W II i w III miało miejsce upowszechnianie poznanej metody „Theatre in education” poprzez przygotowanie inscenizacji do bajki „Three little pigs” w następujących placówkach: Przedszkole z oddziałami integracyjnymi oraz żłobek „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju, Publiczne Przedszkole nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Mars’school w Pawłowicach.Ewa Pokusa-WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Słownik obrazkowy – mapa myśli


Klasa 8a uczyła się słownictwa z tematu „Żywienie” w nieco inny sposób, niż zwykle. Pracując w grupach, stworzyli swego rodzaju słownik obrazkowy w postaci mapy myśli. Ich zadaniem było podzielić różne produkty żywnościowe na kategorie, a te z kolei na mniejsze podkategorie. Wybrane przez nich słówka przedstawiali za pomocą obrazków i podpisów. Uczniowie dobrali się w grupy samodzielnie i podzielili pracą tak, aby podczas lekcji przygotować zaplanowane wcześniej zadanie. Ocenie podlegał nie tylko efekt końcowy, ale także etap przygotowawczy, organizacja pracy i współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami w grupie. Atmosfera na lekcji była raczej swobodna, ale uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę. W efekcie powstały kolorowe plakaty, które mogą świetnie posłużyć jako narzędzie nauki. Ta praktyczna metoda sprawiła uczniom przyjemność i jak sami stwierdzili, zapamiętali wiele nowych słów.Magdalena ToborekMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura

e-Twinning


Klasa 7a aktywnie działa w projekcie e-Twinning. Prace nad grami przynoszą efekty. Udało nam się już stworzyć kilka interesujących gier, które wspomagają zapamiętywanie symboli pierwiastków chemicznych. Podzieliliśmy się pomysłami z naszymi partnerami w projekcie.

Propozycje gier z Polski:

1) chemiczne domino
2) memory
3) mahjong
4) okresowy pierścień
5) kolorowanki
6) buduj domino
7) gra w klasy
8) wyścig
9) zgaduj zgadulaKrzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

„Razem dla promowania języków obcych”


W 27 listopada cztery uczennice klasy 4c i 5b uczestniczyły w III Edycji Projektu „Razem dla promowania języków obcych w Jastrzębiu-Zdroju”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu – Zdroju, gdzie przyjechali uczniowie z kilku jastrzębskich szkół. Projekt miał charakter plastyczny, a zespoły składały się z uczniów różnych szkół. Miało to na celu integrację uczniów z różnych szkół podczas wykonywania wspólnego zadania. Uczniowie losowali kraj a następnie wspólnie tworzyli plakat przedstawiający symbole i ciekawostki związane z danym krajem. Mieli do dyspozycji wiele materiałów plastycznych, z których zrobili doskonały użytek. Prace były bardzo ciekawe, kolorowe, a samym uczniom wspólna praca sprawiła dużo radości.Magdalena ToborekMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

zajęcia dodatkowe – przygotowanie do egzaminów


Z myślą o egzaminach na zakończenie edukacji na obecnym szczeblu, odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 8 i 3 Gimnazjum. Podczas zajęć rozwiązywano przykładowe testy egzaminacyjne, omawiano zadania egzaminacyjne, a także ćwiczono różne strategie językowe. Ponadto, uczniowie kształcili umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz radzenia sobie z zadaniami otwartymi.Magdalena ToborekInstaling – nauka słówek przez internet


W styczniu zakończyła się kolejna, już XI edycja programu Instaling. Uczniowie klas 4-8 oraz nasi gimnazjaliści po raz kolejny uczyli się słówek przez Internet, pracując nad własną systematycznością. Obok zapamiętywania słówek, uczniowie uczyli się nawyku codziennego zaglądania do j. angielskiego. Szczególnie chętnie pracowali młodsi uczniowie, co można było zauważyć podczas lekcji. Wielu z nich szybko wykonywali zadania na lekcji, gdyż znali z wyprzedzeniem słownictwo wprowadzane podczas zajęć. Dodatkową zachętą był perspektywa otrzymania dobrej oceny. Nauka języka obcego w ten sposób jest szczególnie korzystna dla uczniów wolniej zapamiętujących nowe wiadomości. Dlaczego ? Ponieważ uczą się swoim własnym, systematycznie, ale bez pośpiechu. Metoda ta pozwala na indywidualny tryb uczenia się i służy wszystkim uczącym się bez wyjątku. Tym razem pracowali nie tylko uczniowie. Stworzona została również grupa nauczycieli, którzy także ambitnie uczyli się słówek. Już po feriach ruszamy z kolejną edycją!Magdalena ToborekLittle red ridinig hood – przedstawienie po angielsku


Również w listopadzie uczniowie klas 5,6,7 byli na przedstawieniu „Czerwony Kapturek” w j. angielskim. Przedstawienie było bardzo zabawne, historia znana wszystkim dzieciom, więc uczniowie mogli skupić się na przekazie w j. angielskim. Kontakt z językiem obcym w taki nieformalny sposób ma wiele korzyści. Uczeń może sprawdzić ile potrafi, na ile zna język bez bycia ocenianym, a więc bez stresu. Pomimo wcześniejszych obaw, naszym uczniom wyjazd bardzo się podobał.Magdalena ToborekZwyczaje świąteczne w różnych krajach Świata – metoda projektu


Uczniowie klasy 7a przygotowali projekty dotyczące zwyczajów bożonarodzeniowych obchodzonych w wybranych przez nich krajach. Opisali zwyczaje występujące w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych. Uczniowie pracowali w grupach metodą projektu, a swoje efekty przedstawili przed klasą w j. angielskim. Klasa ta bardzo lubi pracować tą metodą, ponieważ mają swobodę wyboru treści i formy, w jakiej mogą przedstawić swoje prace.Magdalena ToborekKurs na egzaminatora egzaminu 8-klasisty z j. angielskiego


W dniach 25-27 października 2018r. uczestniczyłam w kursie uprawniającym do poprawiania prac egzaminacyjnych z j. angielskiego uczniów klas ósmych. Wiedzę, którą na nim zdobyłam wykorzystuję do codziennej pracy z uczniami. Uczymy się wspólnie tworzyć wypowiedź pisemną w postaci listu, e-maila, wpisu na blogu, itp. Zwracam uwagę na typowe błędy, uczulam uczniów, za co otrzymają punkty na egzaminie, jak dobierać słownictwo i jak umiejętnie przekazać konieczne informacje. Praktykuję również ocenianie wypowiedzi pisemnych uczniów według kryteriów przyjętych na egzaminie zewnętrznym. Działania te przynoszą efekty, uczniowie pamiętają, że najważniejsze jest trzymanie się tematu, stosują akapity, używają stosownych sformułowań na wstęp i zakończenie listu. Przede wszystkim jednak, wiedzą, gdzie popełniają błędy, gdyż otrzymują ode mnie szczegółową informację zwrotną dotyczącą ich pracy.Magdalena ToborekSafety Internet Day


Wraz z naszymi partnerami z projektu „Let's memorize the symbol of the elements” obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klas klas V i VI omawiali a następnie kolorowali plansze traktujące o bezpiecznym poruszaniu się w Internecie. Uczyliśmy się przez zabawę. Uczniowie klas 3 gimnazjum stworzyli z prac swoich młodszych kolegów gazetkę.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura

„Let's memorize the symbols of the elements”


Przystąpiliśmy do pierwszego projektu e-Twinning. „Let's memorize the symbols of the elements” ma na celu wspomaganie uczniów w nauce symboli chemicznych poprzez zabawę. Naszym zadaniem będzie stworzenie gier, w których wykorzystywane są symbole pierwiastków chemicznych i dzielenie się naszymi pomysłami z partnerami zagranicznymi. Liczymy, iż będzie to nauka podczas świetnej zabawy. Startujemy!


Krzysztofa KrawiecMiniatura

Hokeistki z klubu w Jastrzębiu - Zdroju


Dnia 1 lutego 2019r. do naszej szkoły przyjęły zaproszenie hokeistki z JKH, które reprezentują nasze miasto na Mistrzostwach Polski, a także powoływane są do reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach Świata.
Zagościły u nas: Dominika Szymik (kapitan), Katarzyna Radomska, Zuzanna Rduch, Karolina Rostalska, Iga Cywaniuk, Klaudia Nikiel i Zofia Postel. Dziewczyny podzieliły się wiedzą na temat hokeja, opowiedziały o swoich sukcesach, wyzwaniach oraz opisały strój hokeisty. Nie obeszło się oczywiście bez pokazania umiejętności hokejowych wśród dziewczyn, a także podjęcia próby wspólnej rywalizacji z naszymi uczniami na boisku.
Spotkanie to miało na celu zachęcić naszych uczniów do udziału w życiu sportowym i pokazać, że mimo trudności w nauce można osiągnąć sukces poprzez ciężką pracę.
Całe spotkanie prowadziła p. Ewelina Skorzybut.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„Tydzień na projekt”


W dnia 21-28.01.2019 wzięłam udział w kursie „Tydzień na projekt” organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-Twinning. Rozpoczęłam poszukiwania zagranicznego partnera do projektu i podjęłam starania o skompletowanie dokumentacji i zarejestrowanie pierwszego mojego projektu na e-Twinning. W czasie kursu nauczyciele wymieniali się pomysłami, posiadanym doświadczeniem co skutecznie zachęca do wykorzystania projektów e-Twinning w przyszłości w pracy z uczniami na terenie naszej szkoły.


Krzysztofa KrawiecMiniatura

„NIE dla Smogu. Dbamy o środowisko”


Uczniowie klas siódmych wzięli udział w konkursie przeprowadzonym w ramach kampani „NIE dla Smogu. Dbamy o środowisko”. Podczas kilku spotkań przygotowywali makietę obrazującą zagrożenia z jakimi możemy mieć styczność w związku z powstającym w powietrzu smogiem. Praca została poprzedzona dyskusją na temat ochrony środowiska i zagrożenia jakie towarzyszom zjawisku jakim jest smog.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

„Tydzień z projektem Erasmus+ KA1”


W dnia 14-21.01.2019 wzięłam udział w kursie „Tydzień z projektem Erasmus+ KA1” organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-Twinning przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W trakcie tego szkolenia poznałam różne techniki ewaluacji i monitorowania działań projektowych. Poznałam nowe sposoby wykorzystania platformy eTwinning w działaniach projektowych z wykorzystaniem przestrzeni TwinSpace do celów promocji i upowszechniania projektu.


Krzysztofa KrawiecMiniatura

Rywalizacja między VII B a III A


P. Ewelina Skorzybut wraz z nauczycielem wychowania fizycznego p. Grzegorzem Pustułką prowadziła przez okres całego półrocza rozgrywki w piłkę siatkową pomiędzy klasą VIIb i sportową IIIa gimnazjum. Rozgrywki te dawały naszej młodzieży możliwość rozwoju pod względem sprawnościowym, ale także rozwijały ich osobowość. Uczniowie z trudnościami w uczeniu się wykazali się świetną sprawnością i zaangażowaniem w meczach i podnosili swoje niejednokrotnie niskie poczucie wartości mogąc wygrywać z uczniami, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i również są bardzo sprawni.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura

"Mobilność uczniów i nauczycieli w projektach ERASMUS+"


24 stycznia 2019 r. panie Ewelina Skorzybut i Mirosława Białecka wzięły udział w konferencji "Mobilność uczniów i nauczycieli w projektach ERASMUS+" - podsumowanie działań z zakresu projektów ERASMUS+ KA1, KA2" zorganizowanej przez SP nr1 i SP nr5 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju.
Reprezentowały one uczestników projektu "Przez współpracę do sukcesu" realizowanego przez naszą szkołę w latach 2018-2019.
Szkoły prezentowały efekty swoich działań, a gościem specjalnym była pani Joanna Sobotnik z Kuratorium Oświaty w Katowicach, która wygłosiła prelekcję na temat nowego projektu "Ponadnarodowe mobilności uczniów".
W czasie przerwy nauczyciele wymieniali sie doświadczeniami, dzielili swoją wiedzą, prowadzili indywidualne rozmowy i konsultacje. Również panie Skorzybut i Białecka opowiedziały o mobilnościach i działaniach w ramach swojego projektu oraz pomysłach na wdrożenie jego efektów do pracy w szkole.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura

Aktywni mimo trudności


Odbył się konkurs na prezentację multimedialną: „Aktywni mimo trudności. Sportowa aktywność niepełnosprawnych, a specjalistyczny sprzęt sportowy.” Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję. Uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą, umiejętnościami poszukiwania informacji oraz tworzenia prezentacji ale przede wszystkim wrażliwością, poszanowaniem godności drugiej osoby. W swoich pracach wyrażali podziw dla osiągnieć sportowców niepełnosprawnych i wysiłków podejmowanych przez amatorów sportu.

Autorzy zwycięskich prac:

I miejsce – Oliwia Liśnikowska kl. 8b SP
II miejsce – Michał Błaszczyk kl. 3a Gimnazjum
III miejsce – Przemek Pańta kl. 7a SPKrzysztofa KrawiecPrzedszkolaki u nas


Przedszkolaki poraz kolejny na zajęciach innowacyjnych w szkole. Tym razem lekcja z klasą III b gimnazjum. Prowadziła p. Ewelina Skorzybut i p. Katarzyna Rostalska.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Kolejny sukces szachistów


Nasza drużyna zajęła III miejsce w Rejonowych Igżyskach Dzieci w Szachach Drużynowych. Gratulujemy.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura

Miniatura

Miniatura

Sukces szachistów


Nasza drużyna zajęła I miejsce w Powiatowych Drużynowych Zawodach Szachowych w Igrzyskach Dzieci. Uzyskała awans do rozgrywek rejonowych.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura

Miniatura Miniatura

OWN i lodowisko Jastor


Odbyła się wycieczka klasy 8b szkoły podstawowej i 3b gimnazjum do nowo otwartego na terenie naszego miasta Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego i na Lodowisko „JASTOR”. Uczniowie w pierwszym etapie wycieczki korzystali z uroków OWN. Przygotowując się do czekającego nas aktywnego fizycznego wysiłku na lodowisku, korzystaliśmy ze spacerów wokół tężni solankowych, które jak wiadomo, mają właściwości lecznicze. W miejscu tym nadal można znaleźć wiele korespondujących z historią miasta akcentów. Na lodowisku uczniowie pod kierunkiem nauczyciela fizyki podjęli starania do zaprezentowania różnych rodzajów ruchu, badali zachowania ciał poruszających się na lodzie i wykonali kilka prostych doświadczeń (np. przeciąganie liny w łyżwach). Wycieczka służyła propagowaniu aktywnej formy spędzania wolnego czasu, dlatego po krótkich zajęciach z fizyki uczniowie jeździli na łyżwach.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

POWER


Dnia 25 października na lekcji wychowania fizycznego u p. Eweliny Skorzybut w klasie IV B zagościły u nas dzieci z Przedszkola nr 24 pod opieką p. Katarzyny Rostalskiej. Zajęcia były innowacją pedagogiczną, mającą na celu rozwój fizyczny, ale przede wszystkim wyrabianie cech tj. pomoc, empatia, szacunek. Zajęcia te również realizują program Edukacja przez Sport w ramach projektu POWER.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura

Pomiar


Pomiar - jak dokonujemy pomiarów wyników uzyskiwanych przez sportowców, dokładność pomiaru otrzymywanych wyników w sporcie i ich niepewność pomiarowa były przedmiotem pracy uczniów klas siódmych. Praca w grupach odbywała się na obiekcie sportowym z użyciem sprzętów pomiarowych, następnie po powrocie do sali lekcyjnej uczniowie zmagali się z wyznaczeniem dokładności i niepewności własnych pomiarów.


Krzysztofa KrawiecWyjazd na Maltę


W ramach programu POWER realizowanego z funduszy Unii Europejskiej cztery osoby z naszej szkoły - Pani Dyrektor Agnieszka Gałuszka, Ewelina Skorzybut, Mirosława Białecka i Krzysztofa Krawiec wzięły udział w zagranicznym kursie języka angielskiego Fluency & Language Development for Education Staff prowadzonym przez Executive Training Institute na Malcie. Kurs, który trwał od 2.07. do 13.07.2018 r., obejmował zajęcia doskonalenia płynnego mówienia w języku angielskim, rozumienia oraz bogacenia słownictwa. Na zajęciach, które odbywały się codziennie od godziny 9.00 do 14.30, wykorzystywane były głównie aktywne formy i metody pracy. Organizatorzy kursu w profesjonalny sposób wykonywali każde działanie na rzecz uczestników i ich rozwoju, począwszy od transferu z lotniska, prowadzenia spotkania organizacyjnego, zaopatrzenia w potrzebne materiały, poprzez ciekawe i urozmaicone zajęcia.
Oprócz nauki i doskonalenia języka angielskiego można było wziąć udział w wycieczkach fakultatywnych do dwóch stolic Malty: historycznej – Mdiny i obecnej – Valletty. Czas wolny po zajęciach pozwolił również na poznanie piękna krajobrazów, historii, kultury, tradycji i kulinarnych smaków Malty. Duże wrażenie na uczestnikach projektu zrobiły takie miejsca jak: Blue Grotto, Popeye Village, Mosta Doma, Hagar Qim Temples czy wyspa Gozo.
Maltańczycy zachwycili wszystkich swoją uprzejmością, niezwykłą życzliwością i otwartością na drugiego człowieka. Wyjazd na kurs na Maltę był ciekawym doświadczeniem i pozwolił nabyć uczestnikom wiele umiejętności językowych oraz poznać nowe metody i formy pracy.Ewelina Skorzybut, Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Szkolenie POWER


Dnia 26 czerwca nauczyciele biorący udział w programie Unii Europejskiej POWER odbyli kurs kulturowy. Celem kursu było zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń pojawiających się w krajach, do których nauczyciele wyjadą podczas trwania projektu. Ponadto nauczyciele m.in. uzyskali informację o ważnych i wartych zwiedzenia miejscach, istniejących tam obyczajach, lokalnej kuchni czy korzystania z komunikacji miejskiej. Kurs był przeprowadzony profesjonalnie przez pracownika firmy Blueform.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura Miniatura„Physik auf Deutsch”


„Physik auf Deutsch” - w ramach projektu uczniowie pracując w grupach doświadczalnych zapoznali się z instrukcją przeprowadzenia doświadczania napisaną w języku niemieckim. Korzystając z różnych źródeł informacji przy wsparciu nauczycieli dokonywali tłumaczenia. Ustalali wzajemnie w jaki sposób należy wykonać doświadczenie, aby otrzymać oczekiwane efekty. Gromadzili potrzebny sprzęt laboratoryjny. Następnie w kilkuosobowych grupach, podczas kilku spotkań wykonywali doświadczenie zgodnie z zadaną instrukcją. W pierwszym etapie doświadczenia wytwarzali roztwór nasycony siarczanu (VI) miedzi (II), aby podczas procesu krystalizacji otrzymać zarodki krystalizacji- drobne monokryształy krystalizowanej substancji. Na kolejnym spotkaniu uczniowie umieszczali zarodki na nici i ponowie zanurzali w roztworze soli. Po około 6 – 8 tygodniach obserwowali wychodowane przez siebie kryształy. Podsumowaniem pracy było uzupełnienie karty doświadczenia w języku niemieckim oraz przygotowanie wystawy zdjęć z przeprowadzonego projektu. Opiekunami projektu były Pani Alicja Kuczok i Pani Krzysztofa Krawiec.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Wycieczka do Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”


Uczniowie klasy szóstej i siódmej uczestniczyli w wycieczce na teren Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”. Wycieczka rozpoczęła się od spotkania z pszczelarzem, który przybliżył dzieciom jak żyją i pracują te niezwykłe owady. Mieliśmy również okazję skosztować miodu produkowanego w jastrzębskich pasiekach. Druga część wycieczki rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej przez pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZOW „Ruptawa” dotyczącej obiegu wody w przyrodzie i jej ochrony. Podczas spaceru po terenie oczyszczalni uczniowie mogli poznać różne metody fizyczne i chemiczne dotyczące procesów oczyszczania wody.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - Rosja 2018
– prezentacje multimedialne


14 czerwca rozpoczęły się w Rosji tak długo oczekiwane przez kibiców Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Uczniowie klas II gimnazjum przygotowali pod kierunkiem pani Mirosławy Białeckiej prezentacje multimedialne dotyczące tego wydarzenia w ramach projektu „Wychowanie przez sport”. W prezentacjach nakreślili m.in. krótką historię Mistrzostw Świata, przedstawili naszą drużynę oraz grupę, w której gramy, stadiony w Rosji, a także wiele ciekawostek związanych z mundialem. Autorami najlepszych prezentacji byli Kamil Koper z klasy IIa i Łukasz Pawelec z klasy IIb.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura MiniaturaEuroweek w Kotlinie Kłodzkiej


Dnia 10 czerwca uczniowie klas IV wyjechali na Euroweek w Kotlinie Kłodzkiej, do malowniczej miejscowości Różanka. Celem wycieczki był udział w warsztach Fundacji Euroweek, podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, a także zapoznanie się z osobliwościami ziemi kłodzkiej. Zajęcia metodami projektu i dramy, a także gry i zabawy prowadzili w języku angielskim wolontariusze z Dominikany, Meksyku, Chin, Indonezji i Kanady. Oprócz miejscowości Różanka, której historią się zachwyciliśmy, dzieci zwiedziły Krainę Bajek w Międzygórzu, zobaczyły Wodospad Wilczki i pałac w Międzylesiu. Podczas imprezy Talent Show dzieci pochwaliły się umiejętnością gry na instrumentach, a „Szeroczanki” zaśpiewały wiązankę piosenek śląskich. Razem z grupami z Gdańska, Krosna Odrzańskiego i Olkusza byliśmy uczestnikami Polish Night i Pizza Party, a każdy dzień rozpoczynał aktywizujący Energizer. Po łzach w oczach wszystkich w czasie wieczoru pożegnalnego, musimy jednogłośnie stwierdzić, że wycieczka na „Euroweek” była naprawdę udana. Nasi uczniowie wynieśli z niej mnóstwo wiedzy, doświadczeń, wspaniałych znajomości i niesamowitych wrażeń. Wyjazd był bardzo pomocny również dla nas nauczycieli, każda z nas wzbogaciła swój warsztat pracy w nowe aktywizujące pomysły.

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura MiniaturaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

"Edukacja przez sport"


Dnia 23 maja poraz kolejny dzieci z Przedszkola nr 24 pod opieką p. Katarzyny Rostalskiej wzięły udział w zajęciach wychowania fizycznego z klasą VIIa pod opieką p. Eweliny Skorzybut. Każdy uczeń miał do pary przedszkolaka i z nim wykonywał ćwiczenia z zakresu terapii Weroniki Sherboure. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i bawili się świetnie.Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura MiniaturaMiniatura Miniatura MiniaturaMiniatura Miniatura MiniaturaMiniatura Miniatura Miniatura"Edukacja przez sport"


Dnia 7 maja odbyła się innowacyjna lekcja wychowania fizycznego, w której udział wzięły dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 24. Wychowawczyni p. Katarzyna Rostalska wraz z 5-latkami chętnie przyjęła zaproszenie do udziału w aktywności fizycznej z uczniami klasy 4b. Lekcję poprowadziła p. Ewelina Skorzybut, która dostosowała ćwiczenia do poziomu dzieci. Celem tej formy zajęć była integracja dzieci, budowanie szacunku między dziećmi niezależnie od wieku oraz wzbudzenie wśród dzieci starszych, które nieraz mają trudności na lekcji wychowania fizycznego do pomocy młodszym podczas wykonywania ćwiczeń, by mogły one zauważyć w sobie zaradność w sporcie, przezwyciężać własne słabości, dostrzegać swoje mocne strony i mobilizować się do ciągłego rozwoju. Zajęcia te odbyły się w ramach projektu Unii Europejskiej POWER i programu "Edukacja przez sport".Ewelina SkorzybutMiniatura Miniatura MiniaturaMiniatura MiniaturaMiniatura Miniatura Miniatura Miniatura„Zbieramy doświadczenia”


Zakończyliśmy tegoroczny cykl zajęć „Zbieramy doświadczenia”. Odbyły się 4 spotkania w okresie od listopada do maja bieżącego roku. Wielu uczniów biorąc aktywny udział w projekcie nabywało, rozwijało i podtrzymywało umiejętności planowania i wykonywania doświadczeń. Celem zajęć było również wdrożenie uczniów do pracy zespołowej oraz wypracowanie umiejętności dokumentowania i krytycznej oceny wspólnie podejmowanych działań.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura

Miniatura

Szekspir po angielsku na języku polskim.


7 maja, na lekcji polskiego uczniowie klasy VIIa mieli okazję połączyć swoje umiejętności z języka angielskiego z wiadomościami o teatrze elżbietańskim zdobytymi na języku polskim. Wybrani uczniowie przygotowali i przedstawili krótką biografię Williama Shakespeare'a po angielsku, pozostali opowiadali ( po polsku), czego dowiedzieli się z prezentacji kolegów o wybitnym dramatopisarzu.
Zastosowane zostały tym samym elementy metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli uczenie się słówek i gramatyki „przy okazji”. Zajęcia przygotowały panie Magdalena Toborek i Mirosława Białecka.Mirosława BiałeckaMiniatura MiniaturaMiniaturaRuch, szybkość i dynamika


W kwietniu uczniowie klas 3 gimnazjum wzięli udział w konkursie zatytułowanym „Ruch, szybkość i dynamika – jak uchwycić to na fotografii” . W trakcie zajęć na boisku szkolnym uczniowie zmagali się z trudnościami wykonywania zdjęć ciałom pozostającym w ruchu. Na dostarczonych przez uczniów zdjęciach uwidocznione były dzieci grające w piłkę, wykonujące ewolucje fizyczne, jak na przykład przerzut bokiem, skoki, salto. Część zdjęć wykonywanych było w serii. Wiele z tych zdjęć znalazło swoje miejsce na wystawie prac konkursowych przygotowanej przez uczniów klasy 3 gimnazjum. Zwyciężczyni konkursu - Marice Riccio serdecznie gratuluję.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura Miniatura

Miniatura

Gość z Tajlandii w naszej szkole !!!


17 kwiecień był szczególnym dniem w naszej szkole, ponieważ gościliśmy Bellę, która przyjechała do nas z Tajlandii. Spotkała się z uczniami klas szóstych, siódmych oraz z gimnazjalistami. Opowiadała nam o pięknym kraju, z którego pochodzi i przedstawiła bardzo interesującą prezentację. W trakcie prezentacji uczniowie zadawali pytania naszemu gościowi, a także uczyli się poprawnie trzymać pałeczki (było zabawnie) Atmosfera spotkania był bardzo wesoła, gdyż Bella to otwarta i uśmiechnięta osoba, świetnie nawiązała kontakt z uczniami, nawet z tymi, którzy mieli problem ze zrozumieniem j.angielskiego. Znalazł się nawet czas na naukę j. polskiego, natomiast my nauczyliśmy się mówić „dzień dobry” w tajskim języku – „SA –WAS –DEE”, czyt. Sa-ła-di.
Było to dla nas bardzo inspirujące przeżycie ! Bellę będziemy gościć jeszcze w przyszłym tygodniu, gdyż jeszcze nie wszystkie starsze klasy miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu.Gabriela Jastrzębska, Magdalena ToborekMiniatura MiniaturaMiniatura MiniaturaTurniej 3-jek siatkarskich


17 kwietnia 2018r. został przeprowadzony turniej 3-jek siatkarskich wśród dziewcząt klas gimnazjalnych i VII-ych. Uczennice w bardzo zaangażowany sposób wzięły udział w zawodach piłki siatkowej i wykazały się ogromną walecznością na boisku. W grze uczestniczyły uczennice z różnymi umiejętnościami sportowymi. Zawodniczki sprawniejsze wspierały te, które posiadają dużo mniejsze zdolności siatkarskie, dzięki czemu nabierały doświadczenia na boisku i mogły sprawnie rozwijać swoje umiejętności. Uczennice były również zaangażowane w sędziowanie meczów. Ciągły rozwój i motywacja do działania powodują u nich nieustanne przełamywanie własnych słabości i doskonalenie mocnych stron.
Wyniki turnieju:
I miejsce – klasa IIIa (Karolina Łyp, Roksana Jacek, Byra Dominika, Kolp Paulina, Julita Kmieć)
II miejsce – klasa IIb (Salomon Jessika, Szloser Nikola, Wieczorek Justyna, Sułkowska Edyta)
III miejsce – klasa VIIc (Zuzanna Wowra, Amelia Jankowska)
Gratulujemy!!!
Turniej prowadziła p. Ewelina SkorzybutEwelina SkorzybutMiniatura Miniatura MiniaturaMiniatura Miniatura MiniaturaInstaling – ustawiczna nauka słówek


Uczniowie naszej szkoły pracują w kolejnej edycji programu pomagającymi w nauce słówek z języka angielskiego i niemieckiego oraz uczą systematyczności w uczeniu się języka. Edycja zimowa zakończona została przyznaniem certyfikatów nauczycielom biorącym w niej udział oraz naszej szkole.
Obecnie jesteśmy już w X Edycji i dalej pracujemy w pocie czoła, aby uzyskać kolejne sukcesy.Magdalena Toborek, Gabriela JastrzębskaMiniaturaKonkury całoroczne z j. angielskiego


Odbyły się już po dwa etapy konkursów całorocznych dla uczniów klas 4,5,6 i 7. Wkrótce zostanie przeprowadzony kolejny etap. Chętni uczniowie zdecydowali zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami i powalczyć o tytuł najlepszego „językowca” na swoim poziomie wiekowym. Każdy może się sprawdzić. Testowane są wiadomości leksykalno-gramatyczne, ale również umiejętność czytania i pisania. Taki konkurs to świetny trening przed egzaminem ósmoklasisty!
Na poziomie klas 6 wyniki przedstawiają się następująco:

Wyniki I etapu całorocznego konkursu dla kl. 6

I miejsce – Szymon Ewertowski kl. 6a
II miejsce – Elwira Madej kl. 6a
III miejsce – Wiktor Skwarek kl. 6a

Wyniki II etapu całorocznego konkursu dla kl. 6

I miejsce – Wiktor Skwarek kl. 6a
II miejsce – Elwira Madej i Szymon Ewertowski kl. 6a
III miejsce – Weronika Cichoń i Marcelina Sieńko kl. 6a
Magdalena Toborek, Gabriela JastrzębskaHistoria piłki nożnej – lekcja


W lutym w klasach 6 przeprowadzono lekcję j. angielskiego, której tematem była „Historia piłki nożnej”. Z tekstu, którego uczniowie słuchali, a następnie analizowali dowiedzieliśmy się, że sport ten ma naprawdę głębokie korzenie i pochodzi z Wielkiej Brytanii, a wczesne jego odmiany pochodzą z VIII w. W ramach tematyki sportowej, uczniowie poznali nazwy różnych dyscyplin sportowych w j. angielskim.Magdalena Toborek, Gabriela JastrzębskaKonkursy pozaszkolne


Przedstawiciele klas 6 i 7 wzięli udział w konkursach pozaszkolnych zorganizowanych na terenie naszego miasta. Był to „Dictation Contest”, czyli dyktando w j. angielskim oraz „The Wise Owl”. W dyktandzie udział wzięli: Elwira Madej, Weronika Cichoń i Wiktor Skwarek, natomiast w konkursie j. angielskiego „The Wise Owl”- Elwira Madej, Wiktor Skwarek i Szymon Ewertowski. Wprawdzie nie zajęliśmy nagrodzonych miejsc, ale była to kolejna możliwość sprawdzenia się i nabycia doświadczenia. Wiemy nad czym trzeba popracować.Magdalena ToborekMiniaturaMiniatura MiniaturaPen pal club


Na obecnym etapie naszego projektu (9 kwiecień 2018), uczniowie napisali do swoich rówieśników z Holandii o sowich rodzinach, zainteresowaniach oraz o szkole. Napisali również prawdziwe listy, które zostaną wysłane w tym tygodniu. Do projektu dołączyli: Wiktoria Zdziarska i Szymon Ewertowski z kl. 6a. Bardzo się cieszymy !Magdalena ToborekSzkolenie E-twinning


Dnia 6 kwietnia odbyło się szkolenie dotyczące narzędzi eTwinning, które można wykorzystać zarówno do realizacji projektu, jak i w innych sytuacjach. Szkolenie było bardzo inspirujące, pozwoliło na wymianę doświadczeń między nauczycielami i jest bodźcem do dalszego doskonalenia zawodowego.Magdalena ToborekMiniaturaMój ulubiony sport zimowy - prezentacja multimedialna
w oparciu o przekazy z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu


23 marca na lekcji języka polskiego uczniowie klasy VIIa przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące olimpiady w Pjongczangu. Skupili się, w zależności od zainteresowań, na różnych rzeczach - przedstawili zimowe dyscypliny sportowe ze szczególnym uwzględnieniem skoków narciarskich, pokazali obiekty sportowe, klasyfikację medalową, sylwetki wybitnych sportowców, a także ciekawostki związane z igrzyskami.
Najlepsza okazała sie prezentacja Adama Wróbla, który otrzymał ocenę celującą.Mirosława BiałeckaMiniatura Miniatura MiniaturaCo warto jeść


„Co warto jeść a czego należy się wystrzegać, podczas zwiększonego wysiłku fizycznego?” - zastanawiali się uczniowie naszej szkoły. Efekt wspólnej projektowej pracy można było podziwiać na szkolnej gazetce.


Krzysztofa KrawiecNoc w szkole


W nocy z 02/03 marca 2018 w ramach działalności programu POWER, w naszej szkole została zorganizowana impreza pt. Noc w szkole. Impreza trwała od godziny 20:00- 07:00 i przeznaczona była dla uczniów klas VII SP i klas gimnazjalnych. Podczas nocki młodzież oglądała filmy o tematyce historyczno-sportowej oraz w przerwie grała w gry planszowe. Dodatkowo nauczyciel historii przedstawił prezentację multimedialną na temat Historii igrzysk olimpijskich. Wszystkim uczestnikom nocy gratulujemy wytrwałości do końca.Żaneta MaciończykMiniatura Miniatura MiniaturaMiniatura Miniatura MiniaturaLampki choinkowe


W grudniu w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia postanowiliśmy sprawdzić jak zbudowane są dziś, a jak wyglądały dawniej lampki choinkowe. Temat poruszony był na zajęciach dodatkowych dla klas 3 gimnazjum. Uczniowie utrwalali w ten sposób zdobytą na lekcjach fizyki wiedzę z budowy układów elektrycznych szeregowych i równoległych. Mogli porównać starsze modele oświetlenia najczęściej wykonane z szeregowo łączonych żarówek z nowoczesnymi lampkami LED, emitującymi światło różnej barwy (różnej długości fali świetlnej) łączonymi zazwyczaj mieszanie: klika gałęzi szeregowych połączonych ze sobą równolegle.


Krzysztofa KrawiecMiniatura Miniatura

Święta Bożego Narodzenia w krajach UE


22.12.2017 na spotkaniu opłatkowym pod hasłem zwyczajów i tradycji świątecznych w krajach Unii Europejskiej dzieci poznały ciekawostki o różnicach i podobieństwach obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach. Jako podsumowanie miało miejsce matematyczne kodowanie - „Christmas tree”Ewa Pokusa - WitoszekMiniaturaWystęp zespołu instrumentalnego „Dzwoneczki”


Dnia 22.12. 2017 odbył się występ zespołu instrumentalnego „Dzwoneczki” prowadzonego przez panią Ewę Pokusa-Witoszek. Dzieci zagrały repertuar kolęd i pastorałek na dzwonkach chromatycznych, między innymi „Cichą noc” i „Jingle bells” Występ zespołu był wpleciony do przedstawienia jasełkowego.Ewa Pokusa - WitoszekMiniaturaMiniaturaJęzyk angielski w matematyce


Dnia 12.12.2017 w ramach tygodnia matematyki miał miejsce blok tematyczny pod hasłem „Język angielski w matematyce”. Uczniowie klas I-III zapoznawali się z pojęciami matematycznymi w języku angielskim. Między innymi poznawali nazwy figur geometrycznych, liczebniki, działania matematyczne, a także brali udział w projektach działań geometryczno-przestrzennych: „A Star” – składanka 3D z przestrzennych trójkątów, „A Castle” - budowla z pudełek, „Digits and Shapes”– cyfry z masy solnej lub ciasteczka w kształcie cyfr i figur geometrycznych jako ozdoby na klasową choinkę.Ewa Pokusa - WitoszekMiniatura Miniatura Miniatura MiniaturaPrzedstawienie o krajach UE


Dnia 13.11.2017 zorganizowana była wycieczka na przedstawienie o krajach UE. Za pomocą multimedialnego pociągu dzieci przemieszczały się do poszczególnych państw Unii Europejskiej zwiedzając je. Każdy przystanek był prezentacją stolicy, flagi, słynnych budowli, tradycji, narodowych potraw i sławnych ludzi danego kraju. Dzieci „zwiedziły” Niemcy, Francję, Anglię, Danię, Hiszpanię.Ewa Pokusa - WitoszekMiniatura Miniatura MiniaturaMiniaturaKonkurs Wiedzy o Henryku Sławiku


Konkurs Wiedzy o Henryku Sławiku, który odbył się 29 listopada, kończył w tym roku obchody Dni Patrona. Przez cały listopad uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznawać życie i działalność niezwykłego bohatera z Szerokiej.
Najmłodsi obejrzeli w bibliotece prezentację przedstawioną przez panią Piszczek, starsi uczestniczyli w pogadankach przeprowadzonych przez wychowawców na spotkaniach klasowych, a uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych wzięli udział w konkursie. Uczestnicy konkursu odpowiadali na losowane przez siebie pytania, a także wykonywali praktyczne zadania sprawdzające ich wiedzę i umiejętności.
Zwyciężyła drużyna z klasy IIa, która była bezkonkurencyjna i odpowiedziała prawidłowo na wszystkie pytania, drugie miejsce zajęli chłopcy z IIb, trzecie - dziewczyny z IIIa.
Pani dyrektor Agnieszka Gałuszka wręczyła nagrody i podziękowała uczestnikom oraz nauczycielom, którzy przygotowali konkurs.
W przygotowanie konkursu zaangażowani byli nie tylko najlepsi uczniowie. Ci, którzy nie brali udziału w samym konkursie, przygotowywali dekoracje, zajmowali się nagłośnieniem i obsługą techniczną.Nauczyciel języka polskiego - Mirosława BiałeckaErazmus+ w Atenach


W dniach 5-9.11.2018r trzy nauczycielki z naszej szkoły wzięły udział w kursie „Innovative teaching methods” w Pireusie. Program kursu obejmował następujące metody:

 • The project method,
 • Role play games,
 • Theatre in education,
 • Debate,
 • Brainstorming,
 • Mind mapping,
 • The ethical dilemma,
 • The field study,
 • Community mapping.


 • Codzienne spotkania warsztatowe, a także praca w grupach pozwoliły wymienić metodologiczne i kulturowe doświadczenia między nauczycielami z Polski, Estonii, Łotwy, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Kolumbii i Omanu. Prowadząca Jean Glover profesjonalnie dopasowała tematykę zajęć do potrzeb i środowisk pracy każdego uczestnika. Organizator kursu- IDEC SA oprócz doskonałej organizacji dostarczył nam wielu okazji do zauroczenia się greckimi krajobrazami , narodową muzyką i kuchnią, a także do poznania starożytnej historii Attyki. Wyjazd na kurs do Grecji był ciekawym doświadczeniem oraz okazją do posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach formalnych i nieformalnych.  Ewa Pokusa-Witoszek, Gabriela Jastrzębska, Magdalena Toborek  Miniatura Miniatura Miniatura  Miniatura Miniatura Miniatura  Techniki relaksu


  W listopadzie 2017 w ramach działalności programu POWER zostały przeprowadzone zajęcia polegające na zaprezentowanie uczniom różnych typów relaksu tj. wyciszenie, cicha wizualizacja, kolorowanki, muzyka relaksacyjna. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z różnymi technikami relaksu. Pomaganie im w wyciszeniu się tak, aby przyniosło to efekty w nauczaniu. Na zajęcia przychodziły dzieci klasy IV. Jedną z technik była arteterapia polegająca do korzystaniu z kolorowanek relaksacyjnych.  Żaneta Maciończyk  Miniatura Miniatura Miniatura  Miniatura Miniatura Miniatura  Makieta


  We IX i w X klasa IVa budowała makietę swojej miejscowości, uwzględniając główne topograficzne punkty. Zajęcia były poprzedzone wycieczką – podchodami z elementami topografii i ekologii, lekturą lokalnych czasopism, książek H. i L. Białeckickich,planu miasta…Makietę budowały z opakowań, pudełek i innych surowców wtórnych, praca metodą Community Map - poznaną na kursie w Atenach.  Ewa Pokusa-Witoszek  Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

  „Zbieramy doświadczenia”


  Odbyła się pierwsza część cyklu zajęć „Zbieramy doświadczenia”. Zajęcia w grupach dedykowane są dla uczniów słabo radzących sobie z samodzielnym wykonywaniem doświadczeń z fizyki i chemii. Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania rozwiązań doświadczalnych problemów. Na zajęciach uczniowie planują kolejne etapy pracy grupy, dobierają sprzęt laboratoryjny lub potrzebne odczynniki. Następnie wykonują doświadczenie i dokumentują swoją pracę np. w postaci zdjęć.  Krzysztofa Krawiec  Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

  "Czas"


  W październiku 2017 roku w ramach pracy w grupach uczniowie gimnazjum podejmowali temat „czasu”. Dyskutowali jak rozwijały się przyrządy służące do pomiaru czasu. Zwrócili uwagę na istotną rolę pomiarów czasu w różnych dyscyplinach sportowych i ich różne ze względu na specyfikę dyscypliny dokładności pomiaru. Uczennice klasy 3a gimnazjum dla swoich młodszych kolegów stworzyły dwujęzyczną gazetkę zatytułowaną „Czas”. Przedstawiły najważniejsze jednostki czasu również te używane w sporcie oraz przyrządy pomiarowe jakimi się posługujemy dla wykonania pomiaru czasu.  Krzysztofa Krawiec  Miniatura

  PEN PAL CLUB


  Realizujemy kolejny projekt na platformie eTwinning !!!
  W listopadzie 11 uczniów klasy 6a i 7a zaczęli projekt eTwinning pt. „Pen Pal Club”. Celem projektu jest nawiązanie kontaktu z uczniami ze szkoły w Holandii i Turcji. Jak do tej pory, członkowie klubu przedstawili się za pomocą nagranych filmików i prezentacji multimedialnych, a obecnie każdemu uczniowi został przydzielony kolega lub koleżanka z jednej z partnerskich szkół. Teraz mogą pisać do siebie maile na platformie – najbliższy będzie o swoich rodzinach. Oczywiście językiem kontaktowym jest angielski, więc wreszcie można poćwiczyć i podszkolić się w tym zakresie.
  W projekcie uczestniczą: Elwira Madej, Wiktor Skwarek, Weronika Cichoń, Alicja Kapek, Patrycja Pawelec, Wiktoria Szymura, Wiktoria Baszcz, Marcelina Sieńko, Jakub Czylok, Damian Gruszczyński i Jakub Kukulski.  Magdalena Toborek  Miniatura  Miniatura Miniatura Miniatura  Zajęcia doszkalające z języka angielskiego


  Nauczycielki p. M. Białecka, p. Ż. Maciończyk, p. K. Krawiec i p. E. Skorzybut zaczęły zajęcia doszkalające z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w szkole językowej Callan. Dofinansowanie projektu POWER pozwoliło na pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu mowy, pisania i czytania w języku angielskim. Zajęcia te są również znakomitym przygotowaniem językowym do zagranicznych mobilności, w których to panie nauczycielki wezmą udział w ramach szkolenia i doskonalenia własnych umiejętności. Swój rozwój zawodowy nauczyciele będą mogli przełożyć na pracę z uczniami w szkole.  Ewelina Skorzybut  Miniatura Miniatura

  Miniatura

  Zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej


  Nauczyciel p. Ewelina Skorzybut prowadzi w r.szk. 2017/2018 zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej dla uczniów klas VI, VII SP oraz gimnazjum. Na zajęcia przychodzą zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Zajęcia te jednak mają wyjątkowy charakter, ponieważ są prowadzone dla tych osób, które mają często trudności w uczeniu się. Jednak na zajęcia przychodzą również uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce, gdyż to oni służą pomocą swoim kolegom podczas ćwiczeń fizycznych. Mają za zadanie doradzać, pokazywać, motywować i zachęcać do rozwoju tych, którzy słabiej się uczą. Sytuacja na zajęciach jest czasami odwrotna, gdyż uczniowie, którzy mają trudności w uczeniu się na innych przedmiotach, niejednokrotnie na lekcjach wychowania fizycznego świetnie sobie radzą i są bardzo sprawni fizycznie, wręcz ich umiejętności sportowe są powyżej poziomu ich wieku. Oni to też właśnie na tych zajęciach pomagają w uczeniu i doskonaleniu wielu zadań ruchowych uczniom innym. Dzięki temu uczeń z trudnościami w uczeniu się może realizować swój talent w innym kierunku, podnosić wartość swojej osoby, czuć się potrzebnym innym, wyrabiać postawę waleczności, pracowitości, systematyczności i ambicji, co ma przekład na włożenie wysiłku i pracy w naukę i rozpoczęcie radzenia sobie z tymi przedmiotami, z którymi dotychczas miał problem. „Edukacja przez sport” ma służyć rozwojowi ucznia na wielu płaszczyznach.  Ewelina Skorzybut  Miniatura Miniatura  Nauczyciele opracowali program "Edukacja przez sport", którego celem jest motywowanie uczniów z trudnościami w uczeniu się do podejmowania wysiłku w ramach własnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, a tym samym do wyrabiania u uczniów cech pomagających im w walce z trudnościami w szkole i życiu. Celami szczegółowymi są:

 • rozwijać zainteresowania uczniów,

 • uczyć troski o wszechstronny, prawidłowy i harmonijny rozwój organizm z uwzględnieniem wszystkich aspektów biofizycznych, somatyczno – fizjologicznych i psychicznych,

 • kształtować zdolności motoryczne oraz nawyków ruchowych i szeregu umiejętności, które mają również zastosowanie w różnych warunkach i sytuacjach życiowych,

 • kształtować osobowość uczniów, poprzez rozwijanie uczuć, charakteru, odwagi, męstwa, prawości, rzetelności, systematyczności, pracowitości, koleżeńskości, wzajemnej pomocy i współpracy w grupie,

 • dawać satysfakcję z udziału w zawodach, sparingach, w odnoszeniu sukcesów, pokonywaniu rywali,

 • uczyć zachowania w sytuacji porażki, umiejętności pogodzenia się z przegraną i poszanowania sukcesu innych uczniów.


  EDUKACJA PRZEZ SPORT
    (do pobrania)  20.10.2017 roku nauczyciele uczestnicy projektu podpisali umowy wstępne udziału w projekcie przyjmując jednocześnie na siebie zobowiązania płynące z jego pełnej i terminowej realizacji, w tym wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora, nadzorowanie przebiegu realizowanych zadań i działań zaplanowanych na etapie tworzenia harmonogramu realizacji projektu, jak również dopełnienie sprawozdawczości i ewaluacji.
  Nauczyciele zostali również pouczeni o konsekwencjach finansowych, jakimi zostaną objęci w przypadku odstąpienia od udziału w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności zagranicznych.  Umowa wstępna realizacji projektu
    (do pobrania)  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w poszczególnych obszarach. Poprzez PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa.

  Nasza szkoła w lutym 2017r. wzięła udział w konkursie wniosków programu Erasmus+, programu Unii Europejskiej, w którym to otrzymała wysoki wynik i pozytywną ocenę Agencji Narodowej w Warszawie. Dzięki temu rezultatowi szkoła otrzymała propozycję od programu PO WER na realizację celów i założeń ujętych we wniosku. Wiąże się to przede wszystkim z dofinansowaniem dla kadry nauczycieli na wyjazdy na zagraniczne kursy dokształcające oraz wsparcie finansowe na wdrożenie i upowszechnianie zdobytej wiedzy, założonych celów.

  Kontrolę nad projektem sprawuje p. dyr. Agnieszka Gałuszka. Koordynatorem projektu i zarówno jego uczestnikiem jest p. Ewelina Skorzybut. Nauczyciele biorący udział w projekcie i realizujący jego założenia to: p. Mirosława Białecka. p. Krzysztofa Krawiec, p. Toborek Magdalena, p. Gabriela Jastrzębska, p. Ewa Pokusa - Witoszek i p. Żaneta Maciończyk. Projekt będzie trwał od 1 października 2017r. do 30 września 2019r.


  Tytuł wniosku: „Przez współpracę do sukcesu”  Realizacja projektu pozwoli szkole na podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz na podniesienie poziomu jakości nauczania na terenie placówki. Zdobędzie ona możliwość porównania podejmowanych przez siebie działań edukacyjnych z działaniami przedsiębranymi przez kolegów i koleżanki z innych stron Europy. Podejmowane w trakcie projektu aktywności wskażą nowe drogi rozwoju szkoły, przybliżą podejmowane przez nią działania do standardów nowoczesnej Europy, jak również pokażą jej podopiecznym, iż nauka w szkole może być interesującą przygodą. Szkoła liczy na nawiązanie nowych kontaktów ze szkołami w całej Europie, poprzez które ich uczniowie i nauczyciele zrozumieją jaką wartością i siłą jest wiedza oraz w jaki sposób można ją wykorzystywać do kreowania rzeczywistości. Szkoła chce obudzić w swoich uczniach chęć samodzielnego rozwoju, wydobyć z nich pokłady tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Planuje przenieść poznane w toku realizacji projektu rozwiązania i innowacje do swojej placówki. Chce, aby nauczyciele uczestnicy podzielili się całą zdobytą przez siebie wiedzą ze swoimi kolegami i koleżankami, w celu zbudowania jeszcze lepszego kolektywu działającego na rzecz rozwoju zarówno szkoły, jak i dzielnicy oraz regionu, w których szkoła funkcjonuje.

  Nauczyciele wyjadą na kurs poświęcony pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi, ponieważ zależy im na znalezieniu skuteczniejszych metod, technik i form pracy z uczniami o szczególnych potrzebach. Poza indywidualizacją procesu nauczania będą stosować metody stymulujące rozwój ucznia, motywujące, kształcące osobowość i rozwijające zdolność koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków w taki sposób aby jednocześnie różnicować potrzeby, oczekiwania i zadania w grupie uczniów o odmiennych predyspozycjach, poziomie wiedzy i umiejętności.

  Wszyscy uczestniczący w projekcie nauczyciele udoskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Wiedza językowa uzyskana przez uczestników oraz realizacja projektów międzynarodowych pozwoli szkole na nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, które przyczynią się w przyszłości do wspólnej realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, badawczych i sportowych.

  Uczestnictwo w projekcie wpłynie także na zmianę przejawianych przez nauczycieli postaw. Mianowicie, wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze różnych podejść do nauczania i wychowania uczniów oraz rozwiązań związanych z owym nauczaniem i wychowaniem, wzbogaci ich światopogląd, zaś zetknięcie się z odmiennymi kulturami i reprezentowanymi przez nie wartościami przyczyni się do tego, iż nabędą oni zdolność lepszego rozumienia różnic kulturowych.

  Szkoła, dzięki udziałowi w projekcie, wprowadzi nowe formy i metody szkolenia, jak również zarządzania i organizacji pracy szkoły. Projekty, które będzie w przyszłości tworzyć wraz z uczniami, będą ciekawsze i barwniejsze, wzbogacone o kreatywność i innowacje zaczerpnięte z spotkań i wymiany poglądów z kolegami z Europy.

  W ramach projektu siedmiu nauczycieli, wyjedzie na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, podczas których wezmą oni udział w pięciu następujących kursach:
  1. kurs języka angielskiego, organizowany przez Executive Training Institute na Malcie. Kurs jest idealny by rozwijać znajomość j. angielskiego i poprawić płynność mówienia. Uczestnicy na niższym poziomie dołączą do kursu General English, który obejmie moduły z naciskiem na rozwój i szkolenia językowe w umiejętności mówienia i słuchania w j. angielskim. Kurs umożliwi kształcenie komunikacji, zapoznanie z gramatyką, słownictwem i wymową. Dzięki temu kursowi nauczyciele nabędą umiejętności przełamywania barier do używania j. angielskiego w życiu codziennym.
  2. kurs zwalczania niepowodzeń szkolnych, organizowany we Włoszech. Dobrze wyważony program kursu pomiędzy częścią teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami uczestników daje możliwość poznania metod i narzędzi, potrzebnych do zrozumienia sposobu pracy z uczniami z różnego rodzaju trudnościami. Celem kursu jest promowanie metod w edukacji włączającej, opisywanie i analizowanie trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Ważnym punktem kursu jest również stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i poglądów na temat sytuacji europejskiej edukacji włączającej, rozwijanie więzi z nauczycielami, wychowawcami i pracownikami socjalnymi z różnych krajów europejskich, a także rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności.
  3. kurs metodyczny z j. angielskiego, organizowany w Grecji. Ten kurs daje możliwość kształcenia umiejętności projektowania ciekawych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Na kursie prezentowane będą metody projektu, gry, debaty, burze mózgów, mapy myśli, etycznego dylematu i wiele innych. Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie potrafił wdrażać treści nauczania z wykorzystaniem nowych metod w nauczaniu.
  4. kurs projektów międzynarodowych, organizowany przez DOMINOU ASSOCIATION w Rumunii. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, zarządzania i oceny projektów europejskich w celu poprawy ich jakości zgodnie z przepisami UE. Kurs ten promuje logiczne podejście do wymiany najlepszych praktyk i transfer praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami w różnych strefach kulturowych. Kurs umożliwia uczestnikom znalezienie przynajmniej 3 pomysłów na projekty i techniki we własnym kontekście.
  5. kurs zwalczania niepowodzeń szkolnych, organizowany przez Centro de Recursos Educativos e Formaçao w Portugalii. Głównym celem jest praca nad poprawą siebie - szacunek uczniów poprzez zachęcanie ich do twórczego myślenia i promując ich wyobraźnię. Ponadto większa motywacja do nauki ucznia pracując w małych grupach, aktywne rozwijanie i konstruktywne zaangażowanie uczniów w pracy w klasie, zachęcanie uczniów do podjęcia odpowiedzialności za własną naukę. Kurs ten doskonali umiejętności pracy w zespole, daje możliwości wymiany doświadczeń i praktyk międzykulturowych w procesie uczenia się, jak i w twórczości i innowacji. Wprowadza do praktyki ideę: „nauczyciele czasem stają się uczniami, a uczniowie nauczycielami ". Kurs obejmuje wizyty w klasach „Future" w różnych szkołach i wymiany pomysłów z nauczycielami w praktyczny sposób.

  Nabyte umiejętności przez nauczycieli będą miały ogromny wpływ na środowisko lokalne, w którym znajduje się szkoła. Wierzymy, że szkoła zacznie być postrzegana jako placówka proeuropejska, szanująca odmienność kulturową, dbająca o poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka. Co więcej, podejmowane przez nią działania, odbiją się pozytywnym echem i dotrą do nauczycieli innych szkół oraz władz naszej gminy.