"Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju"


Informujemy, iż nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu: "Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju"
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP18 oraz wsparcie 15 nauczycieli.
Grupę docelową stanowią uczniowie SP18, ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Okres realizacji: 2019-07-01 - 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 329 442,49 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 296 498,24 zł
Poniżej udostępniamy Regulamin rekrutacji uczniów do projektu.


 (do pobrania.pdf)

Dorota Michałowska