REKRUTACJA


1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez szkołę znajduje się w zakładce „RODO” na naszej stronie internetowej.
2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do naszej szkoły.
3.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez szkołę przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.”Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju
ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dokonują zapisu w formie „Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej”.
W związku z zaistniałą sytuacją zgłoszenia można dokonywać poprzez skrzynkę email (poczta@sp18.jastrzebie.pl) przesyłając zeskanowany dokument lub zdjęcie tego dokumentu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 324715839


ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
 (do pobrania.pdf)

REGULAMIN REKRUTACJI
 (do pobrania.docx)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
 (do pobrania.docx)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.doc)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO
 (do pobrania.docx)