REKRUTACJA


1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez szkołę znajduje się w zakładce „RODO” na naszej stronie internetowej.
2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do naszej szkoły.
3.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez szkołę przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.”Lista uczniów przyjętych do klas I
w roku szkolnym 2020/2021


 Lista uczniów

Wykaz kandydatów przyjętych do klasy I
w roku szkolnym 2020/2021


 Wykaz kandydatów zamieszkałych
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 18
przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021


 Wykaz kandydatów zamieszkałych
poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 18
przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021


REKRUTACJA


Szanowni Rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych!
Na czas pandemii związanej z panującym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
proszę nie sugerować się datami podanymi w komunikacie dyrektora.
Rekrutacja do klas pierwszych trwa nadal.
Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, proszę również o zgłoszenie dziecka do szkoły poprzez
wypełnienie karty zapisu dziecka znajdującej się w zakładce Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu 32 4715839.
Agnieszka Gałuszka
Dyrektor szkołyWyniki REKRUTACJI


 Wykaz kandydatów zamieszkałych
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 18


 Wykaz kandydatów zamieszkałych
poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 18


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju
ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021:

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dokonują zapisu w formie „Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej”.
W związku z zaistniałą sytuacją zgłoszenia można dokonywać poprzez skrzynkę email (poczta@sp18.jastrzebie.pl) przesyłając zeskanowany dokument lub zdjęcie tego dokumentu. Reszta formalności zostanie dopełniona w późniejszym terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 324715839


POTWIERDZENIE WOLI
 (do pobrania.docx)

LIST MINISTRA
 (do pobrania.pdf)

WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.pdf)

KRYTERIA NABORU
 (do pobrania.pdf)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 (do pobrania.pdf)

Zarządzenie Prezydent Miasta
 (do pobrania.pdf)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju
ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020:
- dzieci 7 – letnich, urodzonych w 2012 r.,
- dzieci 6 – letnich, urodzonych w 2013 r. – na wniosek rodziców.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”
Dzieci zapisywać można w sekretariacie szkoły codziennie:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30.
w piątek w godzinach 7.30 – 11.30.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dokonują zapisu w formie „Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej”. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 01. 04. 2019 roku do 06. 05. 2019 roku.
Potrzebne druki można pobrać u wychowawców w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.sp18.jastrzebie.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: Jastrzębie-Zdrój, Osiedle 1000-lecia 9 tel.: 324715839


WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

WZÓR WNIOSKU DLA 6 - LATKÓW
 (do pobrania.pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.pdf)

OŚWIADCZENIE
 (do pobrania.pdf)

KRYTERIA NABORU
 (do pobrania.pdf)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 (do pobrania.pdf)


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju
ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019:
- dzieci 7 – letnich, urodzonych w 2011 r.,
- dzieci 6 – letnich, urodzonych w 2012 r. – na wniosek rodziców.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu od 12 marca 2018 w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”
Dzieci zapisywać można w sekretariacie szkoły codziennie:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30.
w piątek w godzinach 7.30 – 11.30.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dokonują zapisu w formie „Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej”. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 03. 04. 2018 roku do 04. 05. 2018 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: Jastrzębie-Zdrój, Osiedle 1000-lecia 9 tel.: 324715839WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

WZÓR WNIOSKU DLA 6 - LATKÓW
 (do pobrania.pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.pdf)

OŚWIADCZENIE
 (do pobrania.pdf)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 (do pobrania.pdf)
WYNIKI REKRUTACJI

 (do pobrania.pdf)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018:

- dzieci 7 – letnich, urodzonych w 2010 r.,
- dzieci 6 – letnich, urodzonych w 2011 r. – na wniosek rodziców.
Dzieci zapisywać można w sekretariacie szkoły codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 730 – 1530
Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w obwodzie szkoły dokonują zapisu w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” (załącznik).WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

WZÓR WNIOSKU DLA 6 - LATKÓW
 (do pobrania.pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.pdf)

OŚWIADCZENIE
 (do pobrania.pdf)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Miniatura

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA
 (do pobrania.pdf)

WYNIKI REKRUTACJI

 (do pobrania.pdf)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 nabór do klas pierwszych rozpoczyna się 1 marca 2016 r.. Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 31 III 2016 r..WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

WZÓR WNIOSKU DLA 6 - LATKÓW
 (do pobrania.pdf)

WZÓR WNIOSKU DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY
 (do pobrania.pdf)

ZASADY I TERMINY
 (do pobrania.pdf)

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA
 (do pobrania.pdf)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 nabór do klas pierwszych rozpoczyna się 2 marca 2015 r.. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 3 IV 2015 r.. Termin składania wniosków: od 8 IV 2015 r. do 17 IV 2015 r..WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
 (do pobrania.pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU
 (do pobrania.pdf)


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 nabór do klas pierwszych rozpoczyna się 3 marca 2014. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 31 III 2014. Termin składania wniosków: od 1 IV 2014 do 10 IV 2014.


WZÓR ZGŁOSZENIA
 (do pobrania.pdf)

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
 (do pobrania.pdf)