SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 im. HENRYKA SŁAWIKA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU