Wychowawcy klas :

I a - p. Edyta Ziomek
I b - p. Ilona Chamczyk

II a - p. Lucyna Twardochleb
II b - p. Ewa Pokusa - Witoszek
II c - p. Marzanna Marek

III a - p. Anita Miara
III b - p. Karolina Danilewicz
III c - p. Monika Ziółkowska

IV a - p. Barbara Drozd - Piekarczyk
IV b - p. Agnieszka Piwowarczyk

V a - p. Żaneta Maciończykk

VI a - p. Artur Zadworny
VI b - p. Lucyna Przybyła
VI c - p. Mariusz Piórkowski

VII a - p. Anna Nowosielska
VII b - p. Alicja Kuczok
VII c - p. Izabela Schuchmielska

VIII a - p. Krzysztofa Krawiec
VIII b - p. Magdalena Toborek